Safety Culture Ladder

Safety Culture Ladder2022-07-01T08:33:35+02:00
Veiligheidsladder

De Safety Culture Ladder

Veiligheid op de werkvloer is een thema dat steeds vaker bij organisaties onder de aandacht komt. Als gevolg van onveilig werken, vinden er jaarlijks nog regelmatig veel bedrijfsongevallen plaats. Er wordt daarom steeds meer gestuurd op veilig werken en het creëren van veiligheidsbewustzijn. Een manier waarop je concreet aan de slag kunt gaan met het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en gedrag binnen je organisatie, is met behulp van de Safety Culture Ladder (ook wel: Veiligheidsladder). Naast de Safety Culture Ladder zijn er uiteraard nog meer normen waarmee je kunt aantonen dat je de veiligheid binnen je organisatie hebt geborgd. Bijvoorbeeld met de VCA-norm of ISO 45001.

Interesse in een adviestraject voor de Veiligheidsladder?

Vraag vrijblijvend een offerte op maat aan!

VRAAG OFFERTE AAN
icon offerte

De werking van de Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder is een norm die sinds 2016 wordt beheerd door de NEN. De norm is als het ware opgezet in de vorm van een ladder. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van vijf treden. Bij elke trede wordt je organisatie beoordeeld op basis van 18 onderdelen. Denk aan onderdelen zoals:

  • Betrokkenheid van medewerkers
  • Incidentmeldingen
  • Betrokkenheid van het management
  • Competenties

De Veiligheidsladder legt voornamelijk de nadruk op de veiligheidscultuur. Door middel van een self assessment, beoordeel je zelf op welke trede je organisatie zich bevindt. Organisaties die VCA gecertificeerd zijn, beginnen vaak bij trede drie.

Lees ook het artikel: ‘Verbeter de veiligheidscultuur door de RI&E

Branches waarop de Safety Culture Ladder van toepassing is

De Safety Culture Ladder is voornamelijk van toepassing op branches waar veel risico’s voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de techniekbranche of de bouwbranche. De norm is ontwikkeld door ProRail en was oorspronkelijk ook bedoeld voor organisaties die te maken hebben met ProRail. Tegenwoordig kan ieder bedrijf zich certificeren met de Safety Culture Ladder. Momenteel wordt er door verschillende partijen gewerkt aan een eigen model, gebaseerd op de Veiligheidsladder. Naar verwachting wordt dit een onderdeel van het inkoopbeleid waardoor het verplicht wordt voor aannemers.

De Safety Culture Ladder audit

Vergeleken met de VCA-norm, vergt de Veiligheidsladder veel minder papierwerk. Dat komt doordat auditoren tijdens de audit kijken naar het resultaat in plaats van de documenten. Tijdens deze jaarlijkse audit wordt getoetst of je organisatie op dezelfde trede is gebleven, is gezakt of is gestegen. Er wordt gekeken naar zes bedrijfsaspecten:

  1. Betrokkenheid en leiderschap: is de directie bezig met veiligheid en wordt er een goed voorbeeld gegeven?
  2. Strategie en beleid: is er een opgestelde beleidsverklaring aanwezig en wordt er ook gekeken naar de effectiviteit ervan?
  3. Opdrachtnemers en organisatie: op welke manier worden leveranciers geselecteerd en hoe wordt het uitvoeren van gewenst veilig gedrag beoordeeld?
  4. Procedures en werkplek: zijn er werkplekinspecties, vergunningen en/of Taak Risico Analyses?
  5. Communicatie en afwijkingen: worden incidenten gemeld? En hoe wordt omgegaan met onveilige situaties?
  6. Statistieken en audits: worden er gedragsaudits gedaan? En wordt er gebruik gemaakt van branchekennis?

Het belangrijkste is dat je als organisatie het resultaat van je aanpak kunt aantonen. Daarmee laat je zien of medewerkers zich bewust zijn van het belang van veiligheid op de werkvloer en hoe ze hiermee omgaan!

Veiligheidsladder informatiesheets

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Laatste blogs

Ga naar de bovenkant