OHSAS 18001

OHSAS 180012021-05-27T16:10:39+02:00
Arbo & veiligheid

Let op: OHSAS 18001 vervangen door ISO 45001

Sinds maart 2018 is de OHSAS 18001 vervangen door ISO 45001. Dit is de nieuwe internationale managementsysteem norm voor gezond en veilig werken. De nieuwe ISO 45001 is nog sterker gericht op het beperken of zelfs vermijden van onveilige werkomstandigheden en arbeidsongevallen. De ISO 45001:2018 is daarnaast ook een stuk uitgebreider dan de OHSAS 18001:2007.

Meer info over ISO 45001OHSAS 18001 certificering

OHSAS 18001 was tot in 2018 de internationale norm om de arboprocessen in organisaties te optimaliseren. Inmiddels is deze vervangen door de ISO 45001 norm. Wil je meer informatie over hoe je van OHSAS 18001 kunt overstappen naar ISO 45001 of wil je een ISO 45001 certificering behalen? Dan ben je aan het juiste adres! Met advies én opleiding is zijn wij de partner in certificeren. Klik hier voor een overzicht van onze opleidingen, of lees verder op deze pagina voor meer informatie over advies voor OHSAS 18001 en ISO 45001 certificering.

OHSAS 18001 / ISO 45001 certificering?  Met oog voor praktijk en resultaat!

In onze aanpak nemen wij niet de norm, maar de organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform de vereiste richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

Meer weten? Vraag een gratis impressie aan van ons ISO 45001 managementsysteem. Of lees meer over onze projectaanpak.

Whitepaper impressie managementsysteem

Download vrijblijvend een impressie van ons managementsysteem, gebaseerd op de organisatie. Digitaal, integraal en zonder onnodige ballast.

DOWNLOAD IMPRESSIE

Wat is OHSAS 18001?

Het Occupational Health and Safety Management System (OHSAS) 18001, was tot aan maart 2018 de internationale norm voor arbomanagement. Deze norm is inmiddels omgezet naar de nieuwe ISO 45001. Met het OHSAS 18001 of ISO 45001 certificaat laat je zien dat je aandacht hebt voor arbeidsomstandigheden, de gezondheid en veiligheid van je medewerkers. Bovendien voldoe je aan geldende Arbowet– en regelgeving.

OHSAS 18001 en VCA

OHSAS 18001/ISO 45001 en VCA lijken op elkaar. Toch zijn er ook een aantal verschillen. De belangrijkste zijn:

 • OHSAS/ISO is een internationale norm en wordt wereldwijd erkent. VCA certificering wordt doorgaans alleen toegepast in Nederland en een aantal omliggende landen.
 • OHSAS/ISO 45001 is van toepassing op alle gevaren en risico’s voor alle werknemers van de organisatie. OHSAS 18001 houdt bijvoorbeeld ook rekening met psychosociale omstandigheden. De VCA norm is alleen van toepassing op de praktische werkzaamheden.

De norm in verschillende branches

OHSAS 18001/ISO 45001 gaat over de manier waarop een bedrijf zorgt voor de juiste arbeidsomstandigheden en het voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Daarom is de norm in iedere branche van toepassing. Wel is het zo dat met name in risicovolle branches de vraag om een dergelijke norm hoger is, zoals in de Bouw of Techniek. Kies je branche en lees hoe de norm in jouw branche wordt toegepast.

OHSAS 18001 managementsysteem

Een certificaat zoals OHSAS 18001 was en ISO 45001 inmiddels is behaal je door je arbomanagementsysteem te laten certificeren. Een managementsysteem waarin geborgd is hoe je organisatie de veiligheid en arbeidsomstandigheden van je mensen regelt. Het doel is een overzichtelijk systeem voor het beheersen van alle arbo-aspecten in je organisatie, wat een weergave van de werkelijkheid is. De implementatie van een dergelijk arbo-systeem vindt plaats op basis van de onderwerpen die vanuit veiligheidsoogpunt in de dagelijkse praktijk het meest relevant zijn.

Ons managementsysteem

In onze aanpak nemen wij de organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Het gaat om het optimaliseren van de arbo processen in de organisatie. Een managementsysteem is bedoeld ter ondersteuning en mag nooit leidend zijn. Ons digitale managementsysteem biedt een praktische en overzichtelijke structuur om relevante zaken vast te leggen.

De voordelen van OHSAS 18001/ISO 45001

Waarom zou je een arbomanagementsysteem gebruiken? Voor de ene organisatie zal het een commerciële drijfveer hebben. Voor de andere organisatie zal het vooral gaan om het beheersen en verbeteren van de arbeidsomstandigheden. We zetten een aantal voordelen van het behalen van een certificering op dit gebied op een rij:

 • Een managementsysteem, gericht op de organisatie, leidt tot verbetering.
 • Je voldoet aan de geldende Arbo wet- en regelgeving.
 • Professionele uitstraling richting de markt.
 • Continue verbetering van de veiligheid en arbeidsomstandigheden van je organisatie.
 • Verhoging van de medewerkerstevredenheid en meer gemotiveerde medewerkers.
 • Verlaging van de verzuimkosten.
 • Minder controles door de arbeidsinspectie.
Wij zijn dé partner in certificeren met advies, opleiding & outsourcing!

Ontdek onze branches

OHSAS 18001 certificering: de eisen en de praktijk

Als ondernemer wil je graag weten wat OHSAS 18001 (inmiddels vervangen door de ISO 45001) certificering betekent voor de dagelijkse praktijk in het bedrijf. Een arbomanagementsysteem van toepassing kan zijn op de hele organisatie of op specifieke onderdelen. De basis van het arbomanagementsysteem is de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Gevaren, risicobeoordeling- en beheersing worden helder verwoord in het managementsysteem en continue bijgewerkt. De belangrijkste eisen zijn dan ook:

 1. Risico Inventarisatie en Evaluatie. Structureel en systematisch inventariseren van risico’s en gevaren.
 2. Vastleggen van doelstellingen. Uit de identificatie en beoordeling van risico’s en gevaren volgen doelstellingen.
 3. Vaststellen van procedures. Procedures worden vastgesteld en bijgehouden om aan wettelijke eisen te voldoen.
 4. Communicatie met personeel en externe partijen. Communicatie met bijvoorbeeld medewerkers tijdens en na het project, is van essentieel belang.

Onze projectaanpak

Onze projectaanpak voor de ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001) certificering is als volgt:

 1. 0-meting: dit doen we tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vaak is een uur al voldoende om een beeld te krijgen van de huidige situatie.
 2. Contextanalyse: we voeren een stakeholderanalyse en risicoanalyse uit.
 3. Opzetten managementsysteem: op basis van relevante stakeholdereisen, risico’s en beheersmaatregelen, bouwen we een managementsysteem op.
 4. Vaststellen beleidscyclus en continue-verbeterproces: het vaststellen van het proces van beleids- en doelstellingenbepaling en de vertaling ervan naar de organisatie.
 5. Implementeren managementsysteem: het implementeren van het managementsysteem doen we door middel van workshops en andere activiteiten die je medewerkers bij het project betrekken.
 6. Interne audit: voordat je gaat certificeren voert onze adviseur de verplichte interne audit uit. Dit geldt als een laatste ‘check’ om zeker te weten dat je klaar bent om succesvol de audit te doorlopen.
 7. Certificering: de certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificerende instantie. Natuurlijk mogen wij dat niet doen (dan zouden we niet onafhankelijk zijn), maar we kunnen je wel adviseren over de diverse certificerende instanties.

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossing met focus op directe winst. Randzaken laten we voor wat ze zijn. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat voor jou, onze opdrachtgever. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig: we maken het niet moeilijker dan het is.

In onze aanpak nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Het gaat om de achterliggende gedachte van de norm. Voor ISO 45001 tillen we de interne organisatie op het gebied van arbeidsomstandigheden naar een hoger niveau. Een succesvolle certificering is het resultaat.

Wat zeggen onze klanten over onze aanpak

De praktische en persoonlijke begeleiding die wij hierbij hebben ontvangen en de flexibele opstelling vanuit CertificeringsAdvies Nederland hadden absoluut niet beter gekund. Ik kan CertificeringsAdvies Nederland aan iedereen die een certificeringstraject wil doorlopen, aanbevelen!

Wim Visser, KAM-coördinator bij Welling Bouw

Onze organisatie

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom werken we met een aantal branches waarin wij op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo denken we pro-actief met je mee en adviseren we de beste oplossing.

Binnen onze dienstverlening bieden wij een compleet advies- en opleidingenaanbod aan voor jouw branche. Voor ISO 45001 (voorheen OHSAS 18001) begeleiden we naar certificering door advies, maar geven we ook diverse opleidingen en trainingen. Kies je branche en bekijk wat we allemaal voor jou kunnen betekenen.

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Jouw organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Jouw organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen.

Benieuwd naar je investering? Vraag een vrijblijvende offerte aan!

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Offerte aanvragen

Laatste blogs

Ga naar de bovenkant