ISO 45001

ISO 450012023-06-20T14:59:05+02:00
Arbo & veiligheid

ISO 45001 certificering

ISO 45001 is de vervanger van de OHSAS 18001 norm voor arbomanagement. Met deze norm worden arboprocessen in je organisatie geoptimaliseerd. Ben je op zoek naar ISO 45001 certificering of wil je overstappen van OHSAS 18001 naar ISO 45001? Dan ben je aan het juiste adres! Met advies én opleiding zijn wij de partner in certificeren. Klik hier voor een overzicht van onze opleidingen, of lees verder op deze pagina voor meer informatie over advies voor ISO 45001 certificering.

Met oog voor praktijk en resultaat!

In onze aanpak nemen wij niet de norm, maar de organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform de ISO 45001 richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

Wat is ISO 45001?

OHSAS 18001 was voorheen de norm voor Arbomanagement. Eind 2016 zou volgens de oorspronkelijke planning de nieuwe ISO 45001 norm worden gepubliceerd. Dat heeft wat langer geduurd. Uiteindelijk is de norm in maart 2017 gepubliceerd.

De nieuwe ISO 45001 is een herziening van OHSAS 18001. Bedrijven die OHSAS 18001 gecertificeerd zijn, zullen in 2020 verplicht over moeten stappen op ISO 45001. Met de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001 heeft de norm een meer strategisch karakter gekregen. Belangrijke verschillen zijn:

 1. De context-analyse;
 2. De integratie met andere bedrijfsprocessen;
 3. Gedocumenteerde informatie, in plaats van procedures.

ISO 45001 arbomanagementsysteem

Waar in de OHSAS 18001 norm werd gevraagd om de arboprocessen te omschrijven in een handboek, is dat bij ISO 45001 niet meer het geval. De nieuwe norm vraagt alleen nog om een managementsysteem. Het handboek is niet meer verplicht en wordt alleen nog gebruikt als dat toegevoegde waarde heeft. Zaken die je organisatie belangrijk vindt, kun je dus vastleggen in het zogeheten ISO 45001 arbomanagementsysteem. Het managementsysteem helpt je de organisatie te structureren en rekening te houden met de context waarin je organisatie functioneert.

Ons managementsysteem

Bij CertificeringsAdvies Nederland nemen we niet de norm, maar de organisatie als uitgangspunt. Ons digitale en integrale managementsysteem biedt een praktische en overzichtelijke structuur om relevante zaken vast te leggen. Uiteindelijk dient een managementsysteem ondersteunend te zijn aan de organisatie en bedrijfsdoelen.

De voordelen van ISO 45001

ISO 45001 certificering biedt een belangrijk voordeel op commercieel vlak. Naast het certificaat zien wij de volgende voordelen:

 • Een managementsysteem, gericht op de organisatie, leidt tot verbetering.
 • Je voldoet aan de geldende Arbo wet- en regelgeving.
 • Professionele uitstraling richting de markt.
 • Continue verbetering van de veiligheid en arbeidsomstandigheden van  je organisatie.
 • Verhoging van de medewerkerstevredenheid en meer gemotiveerde medewerkers.
 • Verlaging van de verzuimkosten.
 • Minder controles door de arbeidsinspectie

ISO 45001: de eisen en de praktijk

Als ondernemer wil je graag weten wat ISO 45001 betekent voor de dagelijkse praktijk in het bedrijf. Een arbomanagementsysteem van toepassing kan zijn op de hele organisatie of op specifieke onderdelen. De basis van het arbomanagementsysteem is de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Gevaren, risicobeoordeling- en beheersing worden helder verwoord in het managementsysteem en continue bijgewerkt. De belangrijkste eisen zijn dan ook:

 1. Risico Inventarisatie en Evaluatie. Structureel en systematisch inventariseren van risico’s en gevaren.
 2. Vastleggen van doelstellingen. Uit de identificatie en beoordeling van risico’s en gevaren volgen doelstellingen.
 3. Vaststellen van procedures.Procedures worden vastgesteld en bijgehouden om aan wettelijke eisen te voldoen.
 4. Communicatie met personeel en externe partijen.Communicatie met bijvoorbeeld medewerkers tijdens en na het project, is van essentieel belang.

Onze projectaanpak

Onze projectaanpak voor ISO 45001 is als volgt:

 1. 0-meting: dit doen we tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vaak is een uur al voldoende om een beeld te krijgen van de huidige situatie.
 2. Contextanalyse: we voeren een stakeholderanalyse en risicoanalyse uit.
 3. Opzetten managementsysteem: op basis van relevante stakeholdereisen, risico’s en beheersmaatregelen, bouwen we een managementsysteem op.
 4. Vaststellen beleidscyclus en continue-verbeterproces: het vaststellen van het proces van beleids- en doelstellingenbepaling en de vertaling ervan naar de organisatie.
 5. Implementeren managementsysteem: het implementeren van het managementsysteem doen we door middel van workshops en andere activiteiten die je medewerkers bij het project betrekken.
 6. Interne audit: voordat je gaat certificeren voert onze adviseur de verplichte interne audit uit. Dit geldt als een laatste ‘check’ om zeker te weten dat je klaar bent om succesvol de audit te doorlopen.
 7. Certificering: de certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificerende instantie. Natuurlijk mogen wij dat niet doen (dan zouden we niet onafhankelijk zijn), maar we kunnen je wel adviseren over de diverse certificerende instanties.

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossing met focus op directe winst. Randzaken laten we voor wat ze zijn. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat voor jou, onze opdrachtgever. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig: we maken het niet moeilijker dan het is.

In onze aanpak nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Het gaat om de achterliggende gedachte van de norm. Voor ISO 45001 tillen we de interne organisatie op het gebied van arbeidsomstandigheden naar een hoger niveau. Een succesvolle certificering is het resultaat.

Wat zeggen onze klanten over onze aanpak

Welling logoDe praktische en persoonlijke begeleiding die wij hierbij hebben ontvangen en de flexibele opstelling vanuit CertificeringsAdvies Nederland hadden absoluut niet beter gekund. Ik kan CertificeringsAdvies Nederland aan iedereen die een certificeringstraject wil doorlopen, aanbevelen!

Onze organisatie

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom werken we met een aantal branches waarin wij op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo denken we pro-actief met je mee en adviseren we de beste oplossing. Wij zijn actief in de branches Bouw, Techniek, Transport en Logistiek, Zakelijke dienstverlening &IT, Food & Feed en de Uitzendbranche.

Binnen onze dienstverlening bieden wij een compleet advies- en opleidingenaanbod aan. Voor ISO 45001 begeleiden we naar certificering door advies, maar geven we ook diverse opleidingen en trainingen.

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding met betrekking tot adviesdiensten grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Jouw organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol. Eventueel ook mogelijk in combinatie met cursussen en trainingen voor jouw personeel.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Jouw organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Laatste blogs

Ga naar de bovenkant