Arbo & Veiligheid

Arbo & Veiligheid2023-09-20T10:23:44+02:00
Arbo & veiligheid

Arbo- en veiligheidscertificeringen

Structureel zorgdragen voor de veiligheid en gezondheid van je medewerkers is ontzettend belangrijk. Een werkgever moet er te allen tijde voor zorgen dat zijn of haar werknemers elke dag fysiek en mentaal gezond weer naar huis kunnen gaan. Dit kan alleen wanneer veiligheid vanuit het management wordt aangejaagd, door middel van procedures, protocollen en afspraken. Daarom is het voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers belangrijk dat er een veiligheidsmanagementsysteem wordt ingericht in jouw organisatie waarin deze zaken staan beschreven. Naast dat je natuurlijk wilt dat jouw medewerkers geen gezondheidsklachten ondervinden, is het voeren van een zogeheten Arbobeleid nuttig omdat:

 • Veel gezondheidszaken wettelijk verplicht zijn vanuit de Arbowet;
 • Je het ziekteverzuim beperkt;
 • Het voeren van een Arbobeleid of het hebben van een veiligheidsmanagementsysteem steeds vaker als voorwaarde wordt gesteld voor een opdracht of aanbesteding.

Met een veiligheidsmanagementsysteem wordt er dus op een systematische manier invulling gegeven aan de wettelijke regels en verplichtingen m.b.t. de veiligheid van alle medewerkers! Tijd om wat meer te weten te komen over veiligheids- en Arbomanagement.

Aan de slag met Arbo & Veiligheid

Er zijn veel verschillende manieren en systemen om Arbo- of veiligheidsmanagement in je onderneming te integreren. Het meest bekende systeem binnen Nederland is de Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers, oftewel VCA certificering. Zoals de naam al zegt, is VCA eenvoudig gezegd het toepassen van een checklist met betrekking tot veiligheid. In het verlengde daarvan ligt Veiligheidsbewustzijn. De internationale norm als het gaat over arbomanagement is de ISO 45001 (voorheen de OHSAS 18001 norm). En dan is er nog de welbekende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Verder zijn er nog een aantal branche specifieke normen, zoals de VCU norm gericht op uitzendbureaus. Tenslotte zijn er ook veel persoonlijke opleidingen en trainingen op het gebied van veiligheid. Bijvoorbeeld een VCA Basis cursus of VCA VOL cursus cursus.

Bekijk ook eens: Stappenplan voor VCA bedrijfscertificering: in 5 stappen naar een certificaat

Diensten rondom Arbo & Veiligheid

Arbo en Veiligheid zijn belangrijke thema’s, dat blijkt wel uit alle verschillende systemen om het te integreren in organisaties. Wellicht wil je de veiligheid in je organisatie verhogen of wil je graag in het bezit zijn van een bepaald certificaat omdat het commerciële voordelen heeft. Veel bedrijven kiezen, vanwege de complexiteit, tijdsduur en kosten, ervoor om hulp te zoeken bij het implementeren van bepaalde (veiligheids)normen. Dit kan in veel verschillende manieren zoals simpelweg advies en coaching, maar de hulp kan ook bestaan uit opleidingen, trainingen of het (deels) uithanden geven van de implementatie van een bepaald systeem. Na een gesprek met een erkende adviesdienst is vaak duidelijk wat de beste oplossing is voor jouw organisatie. Als dé partner in certificeren kunnen wij jou als geen ander helpen met Arbo & Veiligheid. Dit kunnen wij doen voor o.a. VCA, VCU, ISO 45001, RI&E, Veiligheidsbewustzijn, de Veiligheidsladder (SCL), en nog veel meer normen! Dit doen wij in de volgende vormen:

 • Advies
 • Outsourcing
 • Interne audit
 • Trainingen

We stemmen onze diensten en begeleiding af op jouw wensen. Wil je aan de slag met Arbo en Veiligheid of een daaraan gerelateerd product, maar weet je niet goed waar je moet starten? Of wil je juist eens sparren over de mogelijkheden? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag op weg!

Onze Arbo & Veiligheid specialisten

Rob Enzlin

Rob Enzlin
Adviseur

CAN - Portretfoto - Fenne Reijnen

Fenne Reijnen
Adviseur

Stijn Sestig

Stijn Sestig
Adviseur

Martijn Jonkers

Martijn Jonkers
Adviseur

Thijs Blom

Thijs Blom
Adviseur

Rico van den Beemt

Rico van den Beemt
Salesmanager

Jeffrey Hekelaar

Jeffrey Hekelaar
Salesmanager

1. Wat is Arbo & Veiligheid?

Arbo is een afkorting waar meestal de “Arbeidsomstandighedenwet” mee wordt bedoeld. Hierin staan verplichte regels om de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van werknemers en werkgevers te waarborgen. Met Veiligheid wordt bedoeld dat niemand blootgesteld wordt aan gezondheidsrisico’s, zowel mentaal als fysiek.

2. Wat is het doel van Arbo & Veiligheid?

Het doel van Arbo en Veiligheid is dat mensen geen schade oplopen tijdens hun werk. In Arbo- en Veiligheidsmanagementsystemen staat beschreven hoe de veiligheid en gezondheid van werknemers structureel gewaarborgd blijven. Op deze manier voorkom je dat werknemers iets overkomt tijdens het werken, waardoor ze (tijdelijk) niet meer in staat zijn om te werken. Ook kan hiermee het overlijden van werknemers zelfs worden voorkomen. Naast dit fysieke aspect, is het doel van de managementsystemen ook om medewerkers mentaal gezond te houden. Hiermee worden burn-outs en andere mentale klachten beperkt, waarmee je ook voorkomt dat mensen ziek thuis zitten.

3. Wat valt er onder Arbo & Veiligheid?

Zoals al eerder benoemd vallen zowel fysieke als mentale gezondheid onder het werken volgens de Arbowet. Wat betreft de fysieke gezondheid, beschrijft de Arbowet een heleboel eisen waaraan werkplekken en werkzaamheden moeten voldoen. Denk hierbij aan instructies voor wat je moet doen als je na een pauze weer wilt beginnen met je werk (LMRA), welk gereedschap gebruikt moet worden om de lichamelijke klachten te beperken en waar een veilige werkplek aan moet voldoen. Met betrekking tot het mentale aspect staan er instructies beschreven over hoe er bijvoorbeeld moet worden omgegaan met collega’s en dat je als werkgever erop moet toezien dat er geen agressie, pesterijen, discriminatie of seksuele intimidatie is op de werkvloer. Deze zaken vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en kunnen mentale problemen en burn-outs tot gevolg hebben.

4. Wie is er verantwoordelijk voor Arbo & Veiligheid?

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen een organisatie ligt in principe bij iedere werknemer. Iedereen zou zich namelijk bewust moeten zijn van het belang van veiligheid en beseffen dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de fysieke en mentale gezondheid van anderen in de organisatie. Bovendien zou het management erop moeten toezien dat er veilig gewerkt wordt. Echter is het wel aan te raden om eindverantwoordelijken aan te wijzen. Dit kan bijvoorbeeld een KAM-coördinator, preventiemedewerker of een veiligheidskundige zijn.

Lees ook eens het artikel: Wat is het verschil tussen een preventiemedewerker en een KAM-coördinator?

5. Wie controleert Arbo & Veiligheid?

De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet erop toe dat de regels omtrent veilig werken worden nageleefd. Als werknemers klachten hebben ingediend, er bedrijfsongevallen zijn geweest of wanneer er een vermoeden is van onveilige werksituaties, dan kan de Arbeidsinspectie dit gaan onderzoeken en een inspectie houden bij een bedrijf. Als er wordt vastgesteld dat er echt onveilig wordt gewerkt dan kan dit leiden tot hoge boetes voor de organisatie.

6. Wat is veiligheidsbewustzijn en waarom is het belangrijk?

Om iedereen binnen je organisatie veilig te laten werken is meer nodig dan alleen gedocumenteerde veiligheidsinstructies en procedures. Een factor die een cruciale rol speelt bij de veiligheid op de werkvloer is het veiligheidsbewustzijn van de werknemers. Iedereen moet zich goed beseffen dat zij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van henzelf maar ook voor die van een ander. Door bewust bezig te zijn met deze verantwoordelijkheid, zal het aantal ongevallen op de werkvloer afnemen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat bij bedrijven waar een veiligheidsprogramma is uitgerold er 70% minder bedrijfsongevallen zijn.

Lees ook: Veiligheidsbewustzijn verhogen? Met deze 10 tips zet je medewerkers aan het denken!

7. Stappenplan veiligheidsbewustzijn

Het veiligheidsbewustzijn verhogen onder de werknemers doe je niet van de op de andere dag. Stapsgewijs moet er draagvlak en bewustzijn komen omtrent veiligheid. Dit is een continu proces omdat werkwijzen en werkomgevingen constant kunnen veranderen én omdat de aandacht na verloop van tijd verslapt. Daarom is het noodzaak dat veiligheidsbewustzijn periodiek onder de aandacht wordt gebracht binnen je organisatie. Er zijn grofweg een aantal stappen die je kan doorlopen om het veiligheidsbewustzijnsniveau op de werkvloer te verhogen:

 • Houd veiligheid continu onder de aandacht
 • Stel medewerkers centraal
 • Maak veiligheid bespreekbaar
 • Kies voor een positieve benadering
 • Demonstreer voorbeeldgedrag vanuit management
 • Breng veiligheidsprotocollen continu onder de aandacht
 • Ontwikkel tests en doe checks
 • Bespreek bijna-ongevallen en voorbeeldsituaties
 • Creëer observatiegroepen en testsituaties
 • Bekijk periodiek de stand van zaken

Voor meer informatie zie het artikel: Veiligheidsbewustzijn verhogen met deze 10 tips zet je medewerkers aan het denken

8. Hoe werken rekening houdend met Arbo & Veiligheid?

Bij veilig werken gaat het er met name om dat iedereen in staat is om mogelijk gevaarlijke situaties te herkennen en vervolgens actief ervoor te zorgen dat de risico’s zo beperkt mogelijk blijven. Dit houdt onder andere in dat werknemers gevaarlijke werkgewoontes weten te doorbreken en elkaar ook aanspreken op onveilige handelingen. Er moet dus echt sprake zijn van een veiligheidscultuur.

Ondanks het feit dat veilig werken de verantwoordelijkheid is van iedereen binnen de organisatie, is het erg belangrijk dat veiligheid een prioriteit is van het management. Procedures en protocollen omtrent veiligheid moeten goed worden uitgedacht en gecommuniceerd, zodat de werknemers ook weten hóe ze veilig kunnen werken. Hierbij ondersteunen normen/tools zoals de (verplichte) RI&E, de VCA en de ISO 45001.

9. Hoe kom je tot een veiligheidscultuur

Om tot een veiligheidscultuur te komen, zijn er een aantal handelingen die een werkgever kan ondernemen:

 • Workshops omtrent veiligheidsbewustzijn organiseren;
 • Resultaten zichtbaar maken (bijvoorbeeld de kostenbesparing als gevolg van minder incidenten);
 • Foto’s maken tijdens observaties en deze bespreken met je medewerkers;
 • Ervoor zorgen dat iedereen zich vrij voelt om een ander aan te spreken op zijn/haar gedrag.

Normen voor Arbo & Veiligheid

Klik hieronder op de gewenste norm voor meer informatie:

Staat de door jou gewenste norm er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op!

Digitale hulp? CAN HELP Videosessies

CAN HELP VideosessiesOm invulling te geven aan de behoefte tot incidenteel of periodiek sparrenbieden wij CAN HELP Videosessies aan. Dit zijn 1:1 videocalls van 2 uur (of desgewenst 2 maal 1 uur) met één van onze adviseurs, die op afspraak plaatsvinden. De CAN HELP Videosessies kennen twee vormen: 

Een CAN HELP Videoworkshop is een sessie waarin aan de hand van een vast programma dieper wordt ingegaan op een onderwerp uit de daarvoor aangeboden keuzelijst. Een CAN HELP Videoconsult is een ‘vrije oefening’ waarin jouw vragen over allerhande onderwerpen centraal staan. Jij bepaalt de agenda van het consult. Wil je meer informatie over de CAN HELP Videosessies? Klik op onderstaande button:

MEER INFORMATIE

Wat zeggen onze klanten over onze aanpak

“Samen met CertificeringsAdvies Nederland worden er mooie initiatieven opgezet. We zijn ons daarbij bewust van het feit dat je niet van de ene op de andere dag veilig werkt. Het is een heel proces met vele uitdagingen. CertificeringsAdvies Nederland biedt een breed aanbod aan diensten; ze ondersteunen ons met advies, maar ontzorgen ons bijvoorbeeld ook op het gebied van opleidingen en trainingen.”

Bram Peperzak, Operationeel Directeur

Over CertificeringsAdvies Nederland: Partner in certificeren

CertificeringsAdvies Nederland is de partner in certificeren. Wij ondersteunen mensen en organisatie in hun ontwikkeling met advies, opleidingen en outsourcing. Zo helpen wij jou met je organisatie slim in te richten en zijn we een inspiratiebron voor de mensen binnen je organisatie. We tillen hun kennis en vaardigheden naar een nieuw niveau en stellen hen in staat om uit te blinken in hun vakgebied. Op eigen-wijze en met een ondernemende instelling maken wij doelen bereikbaar. Met als bekroning een certificaat; voor mensen en organisaties.

Offerte aanvragen algemeen

laatste blogs

Ga naar de bovenkant