Gevaarlijke stoffen transport

Veiligheids-adviseur ADR

Wanneer je gevaarlijke stoffen over de weg wil transporteren krijg je te maken met de Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen ADR. Deze geeft advies op het gebied van veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Naast dat het verstandig is om altijd een veiligheidsadviseur bij dit vervoer te betrekken is het in bepaalde situaties verplicht om een veiligheidsadviseur ADR in te schakelen.

veiligheidsbewustzijn-directie-mt
Contact

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over een veiligheidsadviseur ADR? Neem dan contact met ons op. Wil je direct aan de slag? Vraag dan een offerte aan!

Veiligheidsadviseur ADR

Een verplichting!

Vanuit de wettelijke voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is er een verplichting opgenomen tot het aanstellen van een gecertificeerd Veiligheidsadviseur ADR. Dit is van toepassing wanneer er binnen je organisatie vervoershandelingen plaatsvinden (laden, lossen, opslag en/of transport) en deze boven ‘de 1000 puntenregeling’ vallen. De stoffen zijn in dat geval dermate risicovol dat een Veiligheidsadviseur ADR noodzakelijk is.

Bewustwording gevaarlijke stoffen
VCA Audit

Takenpakket

Taken en verant-woordelijkheden

De Veiligheidsadviseur ADR controleert of het aangewezen personeel voor het verzenden, vervoer of het verpakken, vullen, laden en lossen van gevaarlijke stoffen, beschikt over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies.

Daarnaast verzorgt de ADR Veiligheidsadviseur de jaarlijkse audit en stelt het ADR-jaarverslag op. Deze persoon is daarom op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving om zijn taken goed uit te kunnen voeren. Tevens kan de Veiligheidsadviseur ADR jouw organisatie vertegenwoordigen bij controles van Inspectie Leefomgeving en Transport.

Opleiden of inhuren?

Inschakelen Veiligheids-adviseur ADR

Wanneer je een veiligheidsadviseur ADR nodig hebt is het verstandig om de afweging te maken om hiervoor intern iemand aan te stellen en op te leiden tot Veiligheidsadviseur of de expertise in huis te halen. Het voordeel van intern opleiden is dat je de kosten van een externe adviseur bespaart. Echter moet je er wel rekening mee houden dat de actuele kennis van wet- en regelgeving van de adviseur up-to-date blijft. Bij het inhuren van een Veiligheidsadviseur heb je daar geen omkijken naar. De adviseur heeft vaak een ruime ervaring bij diverse bedrijven en heeft veelal meer kennis van de wetgevingen. Doordat de externe adviseur een ‘buitenstaander’ is, kan hij tevens op een objectieve manier naar de organisatie en zijn processen kijken. Er is namelijk geen hiërarchische binding. Dit levert vaak nieuwe, verrassende inzichten op.

Op het niet beschikken over een ADR veiligheidsadviseur en het ontbreken van het ADR jaarverslag staan hoge boetes. Deze boetes kunnen worden voorkomen door het inhuren of opleiden van een veiligheidsadviseur.

BCM

Wat past bij jouw organisatie?

Veiligheidsadviseur ADR inhuren of opleiden?

Wil je een veiligheidsadviseur ADR inhuren of wil je liever intern opleiden? Dat kan ook via een veiligheidsadviseur ADR training bij de CAN Academy. Wil je direct aan de slag? Vraag dan geheel vrijblijvend een offerte aan of neem contact op.