Advies en ondersteuning

VCU certificering

Het VCU certificaat wordt vaak gevraagd aan uitzendbureaus door opdrachtgevers. Ben je op zoek naar VCU certificering? Dan ben je aan het juiste adres. Met advies én opleiding zijn wij de partner in certificeren. Klik hier voor een overzicht van onze opleidingen, of lees verder op deze pagina voor meer informatie over advies voor het VCU certificaat uitzendbureau.

vcu-en-vca
Contact

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over VCU? Neem dan contact met ons op. Wil je direct aan de slag? Vraag dan een offerte aan!

VCU behalen

Met oog voor praktijk en resultaat!

In onze aanpak nemen wij niet de norm, maar de organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform de VCU richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

vil-vcu-cursus
VCU Audit

Wat is VCU certificaat uitzendbureau?

VCU (voluit Veiligheid Checklist Uitzendorganisaties) is een norm voor veiligheid voor uitzendkrachten die in Nederland ontwikkeld is. Met een VCU certificaat toon je als uitzendbureau aan dat je de veiligheid van je uitzendkrachten serieus neemt. In principe is deze norm bedoeld voor uitzendbureaus die personeel uitzenden naar VCA gecertificeerde bedrijven.

Het VG beheerssysteem

Om het VCU certificaat uitzendbureau te behalen, zetten we een managementsysteem op. Dat doen we in de vorm van een VCU handboek dat omschrijft hoe je omgaat met veiligheid en gezondheid. De norm noemt dit het VG Beheersysteem. Vroeger werd dit vaak een dik papieren handboek wat in de onderste lade van een bureau belandde. Een digitaal VCU handboek werkt daarom praktischer. Belangrijk is dat de omschreven werkwijze voldoet aan de VCU certificaat uitzendbureau norm, maar overeenkomt met de dagelijkse praktijk. Daarom nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm.

NEN 4400

De VCU norm eist dat alleen bonafide uitzendbureaus kunnen certificeren. Dat betekent: alleen uitzendbureaus die hun financiële administratie op orde hebben. Dat kun je aantoonbaar maken door het NEN 4400 certificaat te behalen. Natuurlijk kunnen we je daarbij ook helpen.

De voordelen van VCU

Natuurlijk wil je ook graag weten wat het voordeel is van het VCU certificaat. Veel ondernemers hebben vooral een commerciële reden. Het certificaat wordt dan gevraagd door een opdrachtgever. Het eigenlijke doel van de norm is natuurlijk om veiligheid te borgen. De voordelen van de Veiligheid Checklist Uitzendbureau, ofwel VCU checklist, zijn:

  • De commerciële waarde van het certificaat
  • Je voldoet voor een gedeelte aan de geldende wet- en regelgeving
  • Verlaging van de (verzuim)kosten
  • Je laat zien dat je een professionele organisatie bent
Voordelen van HKZ Zorg & welzijn
ISO 27001 checklist

Eisen voor VCU certificering

Ook belangrijk: wat betekent VCU certificering voor je onderneming en wat moet je in de praktijk gaan doen? Dat heeft alles te maken met het doel van de norm: het vergroten van het bewustzijn op het gebied van veiligheid en gezondheid. Als uitzendbureau moet je dat laten zien in het werving- en selectieproces. Bijvoorbeeld door:

  • Het aanstellen van een V&G-coördinator.
  • Het analyseren van risico’s bij een vacature. Bijvoorbeeld door een RI&E op te vragen.
  • Het uitvoeren van werkplekinspecties- en evaluaties.

In andere hoofdstukken komen eisen als het opstellen van veiligheidsdoelstellingen, het uitvoeren van een directiebeoordeling en een interne audit naar voren.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!