RI&E

De Risico Inventarisatie en -Evaluatie

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken heeft als doel om de gezondheid en veiligheid op de werkvloer te verbeteren, zodat de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Een RIE uitvoeren (of laten uitvoeren) is verplicht vanuit de wetgeving. Ben je benieuwd naar wat dit betekent voor je organisatie? Of wil je concreet een RIE opstellen? Dan ben je bij CertificeringsAdvies Nederland (CAN) aan het juiste adres. Wij helpen je graag verder bij het uitvoeren van een Arbo-RI&E of bij het behalen van een VCA-certificaat (met bijbehorende VGM-RI&E).

RI&E

Ben je actief in de horeca-sector en heb je een brief ontvangen vanuit de Arbeidsinspectie omtrent de RI&E verplichting? Lees dan snel het artikel: RI&E horeca: verplicht en nu ook onder de aandacht van de Arbeidsinspectie!

Contact

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over de RI&E? Neem dan contact met ons op. Wil je direct aan de slag? Vraag dan een offerte aan!

Een RI&E opstellen

Met oog voor praktijk en resultaat!

In onze aanpak nemen wij niet de wet- en regelgeving, maar de organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze begeleiden we jouw organisatie bij een RI&E opstellen. Wanneer wij een RI&E opstellen, doen we dat altijd met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie!

Wijzigingen toetsing RIE
*Transcriptie onderaan deze pagina
Risicomanagement en gedrag

1. Wat is RI&E

Wat is een RI&E? De afkorting RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Binnen een onderneming is het van belang dat er gezond en veilig gewerkt wordt. Vanuit de wetgeving is het daarom voor ieder bedrijf met personeel in dienst verplicht om een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen. Een RI&E maken zorgt ervoor dat je een handig hulpmiddel hebt waarmee je risico’s in kaart brengt en maatregelen inregelt om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Wie maakt een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie?

Wie maakt dan de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie? Dat is een goede vraag, waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. Kijk allereerst of je een RI&E opstellen in huis gaat doen of (deels) uitbesteedt aan een externe partner.

Hoe dan ook, het is altijd handig om een eindverantwoordelijke binnen je organisatie aan te wijzen voor de RI&E die als het ware de kar gaat trekken. Dat kan uiteraard in overleg/samenwerking met anderen. Zorg er daarnaast ook altijd voor dat je preventiemedewerker up-to-date is van zijn/haar verantwoordelijkheden. Wanneer je zelf niet over de juiste kennis beschikt, zorg er dan voor dat je preventiemedewerker de mogelijkheid krijgt om de juiste kennis in te winnen door bijvoorbeeld een training te volgen.

Veiligheidsladder-trede-3-verplicht-2-2

2. Is een RI&E verplicht?

Is een RI&E verplicht? Het antwoord is ja. Een RI&E is verplicht voor vrijwel iedere organisatie. Behalve wanneer je ZZP’er bent en daarbij geen gebruik maakt van hulpkrachten, stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers etc. Zodra je als bedrijf meer dan 1 werknemer in dienst hebt of, zoals de wet beschrijft, ‘gezag voert over werknemers, is een RI&E verplicht.

De risico- inventarisatie en evaluatie is dus verplicht voor iedere werkgever met personeel in dienst, ongeacht de grootte van het bedrijf. Een verplicht onderdeel bij het opstellen van een RI&E is het plan van aanpak. Dat staat zo omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Kleine bedrijven waarbij de medewerkers samen minder dan 40 uur in de week werken kunnen ter vervanging ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’.

3. RI&E checklist

Is er een RI&E checklist beschikbaar? Nou in min of meerdere mate wel. Vanuit de overheid is in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arbo-regeling vastgelegd welke mate van bescherming werkgevers dienen te bieden aan werkgevers op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Om de verplichtingen die vanuit de wet zijn vastgelegd te kunnen naleven, is het zaak dat je als bedrijf een arbobeleid voert. Arbobeleid is het beleid dat een werkgever voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daardoor worden de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid zoveel mogelijk beperkt. Een risico-inventarisatie en evaluatie is een verplicht onderdeel dat in het Arbobeleid dient te worden opgenomen.

Een arbobeleid omvat o.a. de volgende onderdelen:

 • Een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • Arbodienst of bedrijfsarts
 • Preventiemedewerker
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Voorlichting
 • Arbodeskundige
 • PAGO

Wil je een concreet Risico inventarisatie en evaluatie voorbeeld? Neem dan gerust contact met ons op. Wij geven je graag wat inzicht met behulp van een RI&E voorbeeld.

4. RI&E kosten

Wat gaat de RI&E kosten? Ons antwoord: dat hangt ervan af! De exacte risico inventarisatie kosten hangen namelijk af van jouw situatie:

 • Hoe groot is je organisatie?
 • Hoeveel vestigingen heb je landelijk?
 • In welke branche ben je actief?
 • Waar heb je behoefte aan? Complete begeleiding of juist coachend advies.

Er zijn nu eenmaal organisaties die te maken hebben met veel risico’s en dus is er dan ook meer tijd nodig voor een RI&E opstellen dan bijvoorbeeld voor een organisatie met een laag risicoprofiel. Vervolgens kun je dan als organisatie ook nog kiezen om alleen adviserend ondersteund te worden of het hele opstellen van de risico inventarisatie en evaluatie uit handen te geven. Zoals je jezelf kunt voorstellen hangt daar een ander kostenplaatje aan. De exacte kosten RI&E voor jouw organisatie hangen dus af van jouw situatie.

De RI&E kosten

5. Stappenplan RI&E

Wat is het stappenplan RI&E? Het doel van de RI&E is om de aandachtspunten met betrekking tot gezondheid en veiligheid op de werkvloer in kaart te brengen. Van daaruit worden actiepunten opgesteld. Deze actiepunten worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. Dat is een overzichtelijk document met concrete acties en bijbehorende prioriteit.

Hieronder een globaal RI&E stappenplan:

 1. Voorbereiding
  a. Wie is verantwoordelijk
  b. Wie voert de RIE uit
  c. Welke instrumenten gebruik je
 2. Inventarisatie
 3. Evaluatie
 4. Opstellen plan van aanpak
 5. Toetsing
 6. Uitvoering en rapportage
 7. Aanpassing RI&E
fraude rie

6. RI&E toetsen

In bepaalde gevallen ben je als organisatie verplicht om de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige. Dat kan bijvoorbeeld een bedrijfsarts of veiligheidskundige zijn. Wanneer moet je een RIE toetsen?

 • Sommige branches hanteren een erkende branche RI&E. Wanneer je als bedrijf gebruik maakt van een branche RI&E en je hebt maximaal 25 mensen in dienst, dan is het niet verplicht om de RI&E te laten toetsen.
 • Wanneer je bedrijf groter is dan 25 medewerkers, dan is het wel verplicht om de RI&E te laten toetsen door een externe deskundige.

7. RI&E laten opstellen

Vaak heerst het beeld dat de RI&E zelf uitvoeren kosten bespaart. In principe een logische gedachte omdat je geen externe partij hoeft in te schakelen. Wat dan vaak vergeten wordt is dat je er zelf meer tijd, en dus geld, aan kwijt bent. Daarnaast is het grote nadeel van een eigengemaakt RI&E instrument, dat je iemand moet vinden die het instrument wil toetsen. Wanneer een kerndeskundige jouw eigen instrument moet toetsen, moet deze zich wel ‘veilig’ voelen om dat te doen. Gaat er namelijk iets mis, dan komt de inspectie SZW naar de toetser toe en kan hij/zij uit het register worden gehaald.

Wanneer je de RI&E laten opstellen uitbesteedt, aan bijvoorbeeld CertificeringsAdvies Nederland, dan nemen we jouw organisatie als uitganspunt om van daaruit te voldoen aan klanteisen en -wensen. In ons geval hebben we een eigen RI&E instrument, samen met een deskundige, opgesteld. Dat houdt dus ook in dat we altijd dezelfde toetser gebruiken voor onze RI&E’s.

Een ‘standaard’ nadeel dat vaak wordt genoemd bij het uitbesteden van de RI&E is dat het geld kost. En dat is ook zo. Maar zoals eerder in dit artikel al naar voren kwam, bespaart het je uiteindelijk ook zelf tijd. Dat is dus een afweging die je zelf dient te maken. Daarnaast kan het ook lastig zijn voor een externe partij om draagvlak te creëren binnen je organisatie. Hiervoor kan een Health & Safety Officer as a Service als een mooie oplossing dienen!

Partnermodel CAN
 • Klantlogo Redept cresa

  “Het traject was heel ‘Lean & Mean’, met een perfecte verhouding tussen kwaliteit, uitstraling, kosten en resultaat!”

  ISO 9001 in de praktijk

  Leon van Leersum

  Partner bij REDEPT Cresa

 • Logo Fastned

  “Zonder CertificeringsAdvies Nederland (CAN) waren we als een kip zonder kop aan de slag gegaan. Vooral de pragmatische inval (wat moeten we vastleggen, wat ligt informeel in de organisatie al vast) hadden we niet zonder CAN kunnen doen. We zijn blij verrast met het resultaat.”

  Fastned tanken

  Thijs Baars

  Business Analist & Security Officer

 • Bosch Rexroth

  “Het voordeel van CertificeringsAdvies Nederland (CAN) is de flexibiliteit die ons geboden wordt. Daarnaast zijn de trainingen maatwerk. Daardoor bevatten de trainingen input vanuit onze eigen praktijkervaringen. Inmiddels loopt de samenwerking met CAN al jaren naar tevredenheid.”

  BHV herhaling verplicht

  Lukas van Dooren

  Verantwoordelijk voor Health Safety & Environment

 • Logo Lannet & IT

  “Gedurende het ISO 27001 en NEN 7510 traject viel vooral de pragmatische aanpak op. CertificeringsAdvies Nederland (CAN) denkt echt vanuit de organisatie en niet vanuit de norm. De CAN-adviseur wist de normen feilloos te vertalen naar de praktijk waardoor het voor ons duidelijk en werkbaar was.”

  ISO 27001 checklist

  Paul den Otter

  Oprichter en eigenaar

 • ISO 27001 of NEN 7510 kiezen

  “De presentatie van de trainer was goed. Er zat een duidelijke structuur in en je merkte echt dat er voorafgaand aan de training met elkaar gecommuniceerd is. De goede voorbereiding en communicatie vooraf hebben ervoor gezorgd dat de training zelf erg prettig en soepel is verlopen.”

  Voordelen van HKZ Zorg & welzijn

  Sena Eren

  Manager Kwaliteit

 • CAN - Klantcase Kyocera - Quote-

  “We hebben voor CertificeringsAdvies Nederland (CAN) gekozen vanwege de no-nonsense aanpak, korte lijnen en goed advies. Het is prettig dat CAN tastbare targets nastreeft en zegt waar het overgaat in plaats van het volgen van theoretische modellen.”

  Klantcase Kyocera

  Ronald Frankfoorder

  Voormalig Senior Manager

 • Klantlogo Emma Safety Footwear

  “Ik ben erg tevreden over het gehele traject met CertificeringsAdvies Nederland. Wat ik erg positief vond is dat er vooraf contact is geweest met de trainer. Onze input was tijdens de training terug te horen. Dat vind ik heel belangrijk, dat is echt maatwerk!”

  Emma Pand

  Ronald Bakker

  Quality Assurance Manager

 • Klantlogo Vecos

  “We hebben de ISO 27001 norm met behulp van CertificeringsAdvies Nederland binnen 2 maanden opgetuigd. De gezamenlijke start en de professionele begeleiding van de adviseur hebben erg geholpen om onze hele organisatie te enthousiasmeren voor ISO. Dat was erg positief!”

  Vecos lockers

  Joris Geelhoed

  Security Officer

 • Klantlogo WSB solutions

  “Samen met Tobias hebben we het afgelopen jaar flinke stappen gezet met betrekking tot ISO 9001 en ISO 27001. Hij heeft veel ervaring in de IT-branche en dat is van grote waarde gebleken. Hij weet hoe andere bedrijven bepaalde uitdagingen hebben opgelost en kan daarom meedenken en alternatieven noemen.”

  Tobias bij WSB Solutions

  Jan Penning

  Algemeen Directeur

 • Klantlogo van dillen Bouwgroep

  “We kennen CertificeringsAdvies Nederland al een langere tijd en zijn zeer tevreden over de eerder uitgevoerde trajecten op het gebied van veiligheid. Toen we behoefte hadden aan een VCA examentraining op maat, op onze eigen locatie, werd er goed met ons meegedacht.”

  VCA voor bedrijven

  Harry Plaizier

  Medeverantwoordelijk voor opleidingen en trainingen

 • Processionals logo

  “Rob wist met behulp van duidelijke voorbeelden en een portie humor de stof goed over te brengen in de VCU-training. Hij besteedde extra aandacht aan de voorbereiding op het examen. Dit was erg prettig!”

  Klantcase Processionals

  Ruben Fremouw

  Recruitment Consultant

 • Klantlogo Infield

  “De manier van communiceren, het snelle contact, de korte lijntjes en de mogelijkheid voor verschillende manieren van ondersteuning spraken ons erg aan bij CertificeringsAdvies Nederland. De adviseurs zijn heel erg ter zake kundig en kunnen dieper op bepaalde zaken ingaan. Over de hele linie kwamen ze met praktische zaken en handige formats!”

  Infield

  Martijn Stuart

  Eigenaar

 • Klantcase van Beem en van Haagen

  “Bij de start van ons VCA** traject zette Stijn meteen een duidelijke structuur neer. Dit gaf ons houvast gedurende het traject. De balans in workload was goed, de hoeveelheid werk dat we zelf moesten doen viel mee! Ook met onze vragen konden we altijd bij Stijn terecht.”

  Klantcase van Beem en van Haagen

  Michiel Janssen

  Projectmanager

 • Klantlogo Olympia

  “Tobias heeft ons veel werk uit handen genomen tijdens het ISO 27001 implementatietraject. We zijn blij te kunnen melden dat we recent met vlag en wimpel door de audit van fase 1 zijn gekomen!”

  CAN-Verschuiving-informatiebeveiligingsiricos-door-digitale-organisaties-2

  Henk Kraa

  IT-manager

 • “We zijn heel enthousiast en tevreden over de gegeven training. Het was inhoudelijk een goed, logisch en duidelijk verhaal dat Thijs ook nog eens leuk en helder over wist te brengen. Hij had echt verstand van zaken en kon op alle vragen antwoord geven. Al met al was het erg interessant en leerzaam.”

  Klantcase RIWMO 1

  Marlou van Veldhuijzen

  Contractbeheerder

 • Klantlogo John Crane Indufil

  “Het is fijn om weer iemand op locatie te hebben die eigenaar is van het takenpakket van de HSE-manager. Het ontzorgt mijzelf, maar ook collega’s. Rob fungeert als aanspreekpunt en pakt alle taken op. Zo kunnen wij ons weer richten op onze kerntaken.”

  John Crane Rob Enzlin

  Jeroen Huizinga

  Locatiemanager

 • Logo - Nijland Cycling

  “Wat heel fijn was tijdens het ISO 9001 en ISO 14001 implementatietraject is dat Martijn mooie templates beschikbaar had in onze werksessies. Hij nam ons mee aan de hand en maakte het simpel voor ons.”

  Klantcase Nijland Cycling

  Luuk Nijland

  Directeur

 • “De expertise en ervaring van Rob hebben ons veel gebracht. En daarnaast mogen we blijven werken voor de hoofdaannemer nu we aan de slag zijn gegaan met de Veiligheidsladder. Het doel hebben we dus bereikt!”

  CAN - Sfeerbeeld - Janse Afbouw-2

  Ger van Gelder

  Veiligheidscoördinator

 • Logo - ULU

  “Voordat we samenwerkten met CertificeringsAdvies Nederland hadden we het gevoel dat we nog ver van ISO 27001 af stonden. Laurens nam ons aan de hand mee en heeft het simpel gemaakt voor ons. Na een tijdje kom je erachter dat je eigenlijk al best ver bent.”

  CAN - Klantcase ULU

  Geertjan Berman

  Operationeel verantwoordelijke

 • Afbeelding voor Fer van Harn

  “Het mooie van CAN vind ik dat ze hele fijne, kundige en betrokken mensen hebben. Ze staan ervoor open om na te denken over hun eigen expertise heen en dat vind ik knap. Ze zijn in staat om een compleet beeld te durven schetsen en over hun eigen schaduw heen te stappen.”

  Kwaliteit360 event: Daily Fresh Food

  Fer van Harn

  Statutair directeur

 • Logo connectworks

  “Laurens heeft ons begeleid met de implementatie van ISO 27001 en NEN 7510. Die samenwerking ging zo goed, dat hij momenteel bij ons werkzaam is als Security Officer (as a Service).”

  ConnectWorks directie

  Wouter van Weeren

  Mede-oprichter

 • Logo Tjaden

  “Naast de opleidingen die worden geregeld door CertificeringsAdvies Nederland, ondersteunt Rob ons iedere maand in onze KAM-activiteiten. Ideaal om met elkaar te sparren! Hij is een stok achter de deur voor ons om door te pakken.”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

 • Klantlogo Stork

  “Wij hebben ervoor gekozen om met CertificeringsAdvies Nederland in zee te gaan, omdat dit een partner is die, met betrekking tot de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, het meeste vertrouwen en deskundigheid uitstraalde.”

  Stork bedrijfspand

  Wim Welman

  Kwaliteitsmanager

 • Logo celektron

  “Rob, de adviseur van CAN was kordaat en slagvaardig en vrij direct, daar houden we van! Hij draaide nergens omheen, daarom wisten we precies waar we aan toe waren. En niet zonder resultaat; na 2,5 maand hebben we het VCA* certificaat behaald.”

  CAN - Elektrotechniek - Celektron-2

  Martijn Gerrits

  Teamleider Projecten

 • Logo-KiesZon

  “We hebben voor CertificeringsAdvies Nederland (CAN) gekozen omdat er een hele organisatie achter ziet die eenvoudig back-up kan bieden. CAN biedt een breed aanbod aan diensten en de adviseurs beoordelen objectief. Vreemde ogen dwingen tenslotte!”

  Afbeelding van Bram Peperzak

  Bram Peperzak

  Operationeel Directeur & eindverantwoordelijke voor VGM

 • Logo Tjaden

  “Voor ons was het ontzettend belangrijk om onze opleidingen onder één dak te houden. Je moet daarom wel een partij vinden die al die verschillende opleidingen kan verzorgen. Dan pas kun je namelijk meerwaarde gaan creëren. Uiteindelijk kwam ik bij CAN uit omdat zij, via hun opleidingsplatform de CAN Academy, veel verschillende trainingsmogelijkheden hebben en maatwerk kunnen leveren.”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

8. Voordelen RI&E opstellen

Een RI&E laten opstellen heeft een heleboel voordelen voor jouw organisatie:

 • Je voldoet aan de wettelijke richtlijnen
 • Je krijgt inzicht in de gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen je organisatie
 • Aan de hand van een praktisch Plan van Aanpak kun je actie ondernemen
 • Minder ziekteverzuim en ongevallen, wat leidt tot kostenbesparing
 • Een relatief lage investering in vergelijking met het riskeren van boetes van Inspectie SZW
hoe lang duurt iso certificering

9. RI&E hoe vaak?

Regelmatig wordt de vraag gesteld: een RI&E, hoe vaak moet je die updaten? Artikel 5 van de Arbowet geeft niet aan hoe vaak dat een RI&E dient te worden geactualiseerd. Het antwoord op deze vraag is dan ook niet eenduidig: een RI&E moet worden veranderd als er iets verandert binnen de organisatie wat ervoor zorgt dat de risico’s veranderen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een verbouwing binnen het bedrijf;
 • Een verhuizing van het bedrijf;
 • Een reorganisatie of een fusie;
 • Een wijziging in de wetgeving;
 • Aanschaf van nieuwe machines of systemen;
 • Verandering in arbeidsprocessen en andere functies/werkzaamheden.

Kortom, zodra er wijzigingen met betrekking tot veiligheid zijn in de organisatie of zaken veranderen die impact hebben op de veiligheid binnen de organisatie, is het verstandig om de RI&E aan te passen zodat deze weer aansluit bij de praktijk.

Op basis van de jaarlijkse rapportage wordt het plan van aanpak waar nodig bijgesteld. Het verbeteren van de veiligheid en gezondheid binnen je organisatie is tenslotte een continu proces. Check dus of je RI&E nog voldoet aan je huidige situatie. Deze aangepaste versie is de versie waar vervolgens weer mee gewerkt gaat worden.

10. Wijzigingen RI&E 2022

Op 24 maart 2022 maakte de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid middels een publicatie in de Staatscourant (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegengeid, 2022) bekend dat er wijzigingen plaats gaan vinden in de persoonscertificering van de (arbo)kerndeskundigen. Vanwege deze wijziging worden er tevens nieuwe eisen gesteld aan de toetsing van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!

Transcriptie video: RI&E Checklist

Vanuit de arbowet worden bedrijven verplicht om een RI&E te hebben ofwel de risico-inventarisatie en evaluatie. In deze RI&E worden alle risico’s in kaart gebracht en wordt er gekeken hoe de risico’s zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Het uitvoeren van de RI&E binnen uw bedrijf kan op verschillende manieren. Zo is er een branche RI&E waar gebruik van kan worden gemaakt of een ander instrument wat is gemaakt door bijvoorbeeld een adviseur of andere organisatie. Een onderdeel van arbo is zorgen dat mensen op de hoogte blijven van hun kennis. En dat ze worden geïnstrueerd over de risico’s die ze tegenkomen binnen hun vakgebied. Deze risico’s worden in kaart gebracht vanuit de RI&E, daar wordt een instructie over gegeven naar de medewerkers en die instructies moeten worden aangepast als de werkzaamheden veranderen. Zoals aangegeven wordt de RI&E uitgevoerd binnen uw bedrijf niet alleen door de adviseur of het bedrijf wat de RI&E uitvoert. Maar het wordt uitgevoerd in samenwerking met zowel de directie, als de OR, als de preventiemedewerker maar natuurlijk ook de medewerkers op de werkvloer. Alle risico’s zullen in kaart worden gebracht. Ook de risico’s die niet aanpasbaar zijn. Bijvoorbeeld het werken met de chemicaliën die niet anders kunnen worden gebruikt. Deze risico’s moeten dan wel in kaart worden gebracht en er moet bij gezegd worden dat er wordt gekeken naar altijd de beste oplossing. De risico’s die in kaart zijn gebracht binnen uw organisatie vormen samen met het plan van aanpak één pakket. Het gehele pakket zal worden getoetst door een externe deskundige. In die toetsing wordt gekeken of dat er geen risico’s zijn vergeten en of dat het geheel voldoet aan de wet- en regelgeving. De Arbowet eist dat een RI&E actueel wordt gehouden en dat het plan van aanpak wordt gebruikt als basis om alle oplossingen uit te werken. Dit plan van aanpak, maar ook de RI&E zal dus moeten worden besproken met medewerkers en met diegene die ervoor gaat zorgen dat het plan van aanpak wordt uitgewerkt. Dit kan de OR zijn, maar ook bijvoorbeeld de personeelsvertegenwoordiging of de BHV groep. Zij zullen samen met u het plan van aanpak uitwerken en zorgen dat alle acties die openstaan worden afgewerkt. Vanuit CertificeringsAdvies Nederland kunnen wij ondersteunen. Zowel bij de RI&E uitvoering, als het laten toetsen, maar natuurlijk ook het meehelpen bij het oplossen van alle acties die in het plan van aanpak staan. Als er vragen zijn dan kunt u ons altijd bereiken. Wij zullen deze vragen oplossen voor u.