Opslag van batterijen

PGS 37

De PGS 37 is de richtlijn voor de opslag van lithiumbatterijen en apparaten die lithiumbatterijen bevatten. Doordat de opslag van lithiumbatterijen niet onder de regelgeving valt van de PGS 15 is hiervoor de PGS 37 opgesteld. De PGS 37 richtlijn schrijft voor hoe je de opslag van lithiumbatterijen en apparaten die lithiumbatterijen bevatten veilig kunt laten plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan de opslag van fietsaccu’s, elektrische auto’s, smartphones, tablets etc. Door te voldoen aan de PGS 37 richtlijn worden de veiligheidsrisico’s van de opslag van lithiumbatterijen zo klein mogelijk gemaakt voor het personeel en de organisatie. 

PGS 37 opslag lithiumbatterijen
Contact

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over PGS 37? Neem dan gerust contact met ons op. Wil je direct aan de slag? Vraag dan een offerte aan!

PGS 37 behalen

Voor wie?

Wanneer je in je organisatie te maken hebt met de opslag van lithiumbatterijen moet je vrijwel altijd voldoen aan de PGS 37 richtlijn. Echter is er in sommige gevallen sprake van een vrijstelling. Onderstaand de situaties waarin je in aanmerking komt voor een vrijstelling van de PGS 37 richtlijn;

Vrijstellingen oplaadbare batterijen:

 • Wanneer de batterij totaal max 100 watt uur bevat van de totale oplaadbare batterij;
 • Wanneer één losse cel maximaal 20 watt uur bevat;
 • <1000 kg gevaarlijke stoffen: De PGS 37 kent een vrijstelling voor organisaties die minder dan 1000 kg per brandcompartiment aan gevaarlijke stoffen (waaronder lithiumbatterijen) hebben opgeslagen.

Vrijstellingen niet oplaadbare batterijen:

Lithium metal:

 • Wanneer de batterij maximaal 1 gram lithium per cel bevat

Hybride:

 • Wanneer de batterij maximaal 10 watt uur per batterij bevat
 • Wanneer de batterij maximaal 1,5 gram lithium per batterij bevat
PGS 37
PGS-37-richtlijn

Voldoen aan de PGS 37?

Binnen de PGS 37 draait het erom dat de opslag en werkprocessen rondom lithiumbatterijen veilig verlopen binnen de organisatie. De PGS 37 richtlijn stelt daarom een aantal belangrijke veiligheidseisen aan de opslag van lithiumbatterijen en het personeel wat hierbij betrokken is. Binnen de PGS 37 komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • bouwkundige maatregelen en voorzieningen;
 • Handelingen en werkzaamheden;
 • Geschiktheid van de stellingen;
 • Opslaglocatie;
 • Registratie en documentatie;
 • Opleiding en training van het personeel;
 • Veiligheid binnen de voorziening;
 • Brandveiligheid;
 • Blusmiddelen;
 • Noodplan, incidenten en calamiteiten.

De impact van de PGS 37 richtlijn op je organisatie is afhankelijk van de totale omvang van de batterijopslag. Heeft de organisatie een kleine, middelgrote of grote opslagvoorziening van batterijen? En wat is de omvang van een eventuele showroom? Ook wordt er een onderscheid gemaakt of het om nieuwe of refurbished batterijen gaat.

Tijdens het traject, wat bestaat uit enkele afspraken brengt de adviseur de huidige situatie in kaart. Hoeveel lithiumbatterijen zijn er aanwezig van welke grootte? Wat zijn de bijkomende veiligheidsrisico’s? Vervolgens voert de adviseur een audit uit en beoordeeld daarmee of de opslag van lithiumbatterijen voldoet aan de eisen volgens de PGS 37 wetgeving. Denk hierbij aan de opslaglocatie, brandveiligheid, maar ook aan de kundigheid van het personeel. Na de audit schrijft de adviseur een auditrapport. Hierin worden o.a. de punten ter verbetering om te voldoen aan de PGS 37 beschreven.

Binnen een afgesproken termijn dien je de aanpassingen door te voeren binnen de organisatie. Een externe auditor van een certificerende instantie zal de externe PGS 37 audit uitvoeren. Hieruit volgt het officiële auditrapport. Daarmee toon je aan te voldoen aan de PGS 37 wetgeving. Eventuele verbeterpunten zijn ook opgenomen in het auditrapport.

Kennis in de praktijk

Om de juiste toepassing van de PGS 37 richtlijn in de praktijk te waarborgen is het van belang dat tenminste één persoon op de werkvloer op de hoogte is van de regelgeving rondom PGS 37. Het is daarom belangrijk om één of meerdere personen de training ‘Opslag lithiumbatterijen volgens PGS 37‘ te laten volgen.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!