Veilig werken

ISO 45001 certificering

ISO 45001 is de vervanger van de OHSAS 18001 norm voor arbomanagement. Met deze norm worden arboprocessen in je organisatie geoptimaliseerd. Ben je op zoek naar ISO 45001 certificering of wil je overstappen van OHSAS 18001 naar ISO 45001? Dan ben je aan het juiste adres! Met advies én opleiding zijn wij de partner in certificeren. Klik hier voor een overzicht van onze opleidingen, of lees verder op deze pagina voor meer informatie over advies voor ISO 45001 certificering.

ISO 45001 arbomanagementsysteem
Contact

Meer informatie of offerte aanvragen?

Wil je meer weten over ISO 45001? Neem dan contact met ons op. Wil je direct aan de slag? Vraag dan een offerte aan!

ISO 45001 behalen

Met oog voor praktijk en resultaat

In onze aanpak nemen wij niet de norm, maar de organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform de ISO 45001 richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie.

Verschil ISO 45001 OHSAS 18001
ISO 45001

Wat is ISO 45001?

OHSAS 18001 was voorheen de norm voor Arbomanagement. Eind 2016 zou volgens de oorspronkelijke planning de nieuwe ISO 45001 norm worden gepubliceerd. Dat heeft wat langer geduurd. Uiteindelijk is de norm in maart 2017 gepubliceerd.

De nieuwe ISO 45001 is een herziening van OHSAS 18001. Bedrijven die OHSAS 18001 gecertificeerd zijn, zullen in 2020 verplicht over moeten stappen op ISO 45001. Met de overgang van OHSAS 18001 naar ISO 45001 heeft de norm een meer strategisch karakter gekregen. Belangrijke verschillen zijn:

 1. De context-analyse;
 2. De integratie met andere bedrijfsprocessen;
 3. Gedocumenteerde informatie, in plaats van procedures.

ISO 45001 arbomanagementsysteem

Waar in de OHSAS 18001 norm werd gevraagd om de arboprocessen te omschrijven in een handboek, is dat bij ISO 45001 niet meer het geval. De nieuwe norm vraagt alleen nog om een managementsysteem. Het handboek is niet meer verplicht en wordt alleen nog gebruikt als dat toegevoegde waarde heeft. Zaken die je organisatie belangrijk vindt, kun je dus vastleggen in het zogeheten ISO 45001 arbomanagementsysteem. Het managementsysteem helpt je de organisatie te structureren en rekening te houden met de context waarin je organisatie functioneert.

Ons managementsysteem

Bij CertificeringsAdvies Nederland nemen we niet de norm, maar de organisatie als uitgangspunt. Ons digitale en integrale managementsysteem biedt een praktische en overzichtelijke structuur om relevante zaken vast te leggen. Uiteindelijk dient een managementsysteem ondersteunend te zijn aan de organisatie en bedrijfsdoelen.

De voordelen van ISO 45001

ISO 45001 certificering biedt een belangrijk voordeel op commercieel vlak. Naast het certificaat zien wij de volgende voordelen:

 • Een managementsysteem, gericht op de organisatie, leidt tot verbetering.
 • Je voldoet aan de geldende Arbo wet- en regelgeving.
 • Professionele uitstraling richting de markt.
 • Continue verbetering van de veiligheid en arbeidsomstandigheden van  je organisatie.
 • Verhoging van de medewerkerstevredenheid en meer gemotiveerde medewerkers.
 • Verlaging van de verzuimkosten.
 • Minder controles door de arbeidsinspectie
veilig-werken-normen-tools
Toegevoegde waarde leveren HR

ISO 45001: de eisen en de praktijk

Als ondernemer wil je graag weten wat ISO 45001 betekent voor de dagelijkse praktijk in het bedrijf. Een arbomanagementsysteem van toepassing kan zijn op de hele organisatie of op specifieke onderdelen. De basis van het arbomanagementsysteem is de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Gevaren, risicobeoordeling- en beheersing worden helder verwoord in het managementsysteem en continue bijgewerkt. De belangrijkste eisen zijn dan ook:

 1. Risico Inventarisatie en Evaluatie. Structureel en systematisch inventariseren van risico’s en gevaren.
 2. Vastleggen van doelstellingen. Uit de identificatie en beoordeling van risico’s en gevaren volgen doelstellingen.
 3. Vaststellen van procedures.Procedures worden vastgesteld en bijgehouden om aan wettelijke eisen te voldoen.
 4. Communicatie met personeel en externe partijen.Communicatie met bijvoorbeeld medewerkers tijdens en na het project, is van essentieel belang.
 • Logo connectworks

  “Laurens heeft ons begeleid met de implementatie van ISO 27001 en NEN 7510. Die manier van (samen)werken is jarenlang goed gegaan. Tot onze organisatie op een gegeven moment groeide en functies veranderden waardoor het ISO-stuk bij mij kwam te liggen. Dat was niet meer voor mij weggelegd en daarnaast had ik er ook de tijd niet voor. Binnen onze organisatie hadden we ook niemand beschikbaar en buiten dat heerst er ook schaarste in dit vakgebied. Toen hebben we voor outsourcing gekozen. We hebben een goede klik met Laurens en hij weet hoe wij als organisatie werken. Dus sindsdien is Laurens bij ons werkzaam als Security Officer (as a Service).”

  ConnectWorks directie

  Wouter van Weeren

  Mede-oprichter

 • Logo Tjaden

  “Naast dat onze opleidingen worden geregeld door CertificeringsAdvies Nederland, ondersteunt Rob ons iedere maand in onze KAM-activiteiten. We sparren dan over grote vraagstukken en hij is een soort stok achter de deur om door te pakken. We kijken bewust naar waar we naartoe willen, hoeveel tijd het kost en hoeveel prioriteit het heeft. Je merkt dat medewerkers zelf ook met ideeën naar ons toekomen. De betrokkenheid is dus hoog!”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

 • Klantlogo Stork

  Wij hebben ervoor gekozen om met CertificeringsAdvies Nederland in zee te gaan, omdat dit een partner is die, met betrekking tot de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, het meeste vertrouwen en deskundigheid uitstraalde.

  Wim Welman

  Kwaliteitsmanager

 • Logo celektron

  “Rob, de adviseur van CAN was kordaat en slagvaardig en vrij direct, daar houden we van! Hij draaide nergens omheen, daarom wisten we precies waar we aan toe waren. En niet zonder resultaat; na 2,5 maand hebben we het VCA* certificaat behaald.

  Met het behalen van het VCA* certificaat, inclusief VGM-RIE, kunnen we vanaf nu de veiligheid binnen het bedrijf aantonen aan onze opdrachtgevers. Daarnaast heeft het thema veiligheidsbewustzijn nog meer aandacht gekregen binnen onze organisatie na het behalen van het certificaat.”

  CAN - Elektrotechniek - Celektron-2

  Martijn Gerrits

  Teamleider Projecten

 • Logo-KiesZon

  “Samen met CertificeringsAdvies Nederland zijn er al veel zaken opgezet op het gebied van veiligheid. Zo is er een verbeterde versie van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie gemaakt, wordt er gemonitord en ondersteund bij het maken van procedures en processen, zitten er controles op veiligheidsplannen en neemt CertificeringsAdvies Nederland de werkplekinspecties voor haar rekening. Verder is er in samenwerking met CertificeringsAdvies Nederland binnen KiesZon een eigen BHV-organisatie opgezet en worden er diverse trainingen verzorgd. En dat alles naar tevredenheid!”

  Afbeelding van Bram Peperzak

  Bram Peperzak

  Operationeel Directeur & eindverantwoordelijke voor VGM

 • Logo Tjaden

  “Voor ons was het ontzettend belangrijk om onze opleidingen onder één dak te houden. Deze opleidingen moeten namelijk worden aangepast aan onze eigen risico’s. Dat is best een grote uitdaging. Alles haakt namelijk in elkaar. Je moet daarom wel een partij vinden die al die verschillende opleidingen kan verzorgen. Dan pas kun je namelijk meerwaarde gaan creëren. Uiteindelijk kwam ik bij CAN uit omdat zij, via hun opleidingsplatform de CAN Academy, veel verschillende trainingsmogelijkheden hebben en maatwerk kunnen leveren. Tevens ook een belangrijk onderdeel vanuit de Arbowet!”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!