Aan de slag met

Arbo & Veiligheid

Structureel zorgdragen voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers is belangrijk en is de verantwoordelijkheid van elke werkgever. Om de veiligheid binnen organisaties te waarborgen, is veiligheidsbewustzijn van cruciaal belang, bestaat er wettelijk verplichte documentatie zoals de RI&E en zijn er certificeringen voor veiligheidsnormen. Denk bijvoorbeeld aan VCA, VCU, ISO 45001 en de Veiligheidsladder. Deze certificeringen worden ook vaak geëist bij aanbestedingen. Door met deze thema’s aan de slag te gaan laat je namelijk als management zien dat je de veiligheid van je medewerkers serieus neemt.

Vind meer informatie over alle Arbo & Veiligheid certificeringen en thema’s en kom erachter welke Arbo & veiligheid certificeringen het meest geschikt zijn voor jouw organisatie.

Arbo & Veiligheid - Inhoudsopgave
Laptop werken bij CertificeringsAdvies Nederland

Meer informatie of eens sparren?

Wil je meer weten of eens sparren over het verbeteren van arbo & veiligheid in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op!

Preventiemedewerker vs. arbocoordinator verschil

1. Wat is Arbo & Veiligheid?

Arbo is een afkorting waar meestal de “Arbeidsomstandighedenwet” mee wordt bedoeld. Hierin staan verplichte regels om de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van werknemers en werkgevers te waarborgen. Met Veiligheid wordt bedoeld dat niemand blootgesteld wordt aan gezondheidsrisico’s, zowel mentaal als fysiek.

 

2. Wat is het doel van Arbo & Veiligheid?

Het doel van Arbo en Veiligheid is dat mensen geen schade oplopen tijdens hun werk. In Arbo- en Veiligheidsmanagementsystemen staat beschreven hoe de veiligheid en gezondheid van werknemers structureel gewaarborgd blijven. Op deze manier voorkom je dat werknemers iets overkomt tijdens het werken, waardoor ze (tijdelijk) niet meer in staat zijn om te werken. Ook kan hiermee het overlijden van werknemers zelfs worden voorkomen. Naast dit fysieke aspect, is het doel van de managementsystemen ook om medewerkers mentaal gezond te houden. Hiermee worden burn-outs en andere mentale klachten beperkt, waarmee je ook voorkomt dat mensen ziek thuis zitten.

 • Bosch Rexroth

  “Het voordeel van CertificeringsAdvies Nederland (CAN) is de flexibiliteit die ons geboden wordt. Daarnaast zijn de trainingen maatwerk. Daardoor bevatten de trainingen input vanuit onze eigen praktijkervaringen. Inmiddels loopt de samenwerking met CAN al jaren naar tevredenheid.”

  BHV herhaling verplicht

  Lukas van Dooren

  Verantwoordelijk voor Health Safety & Environment

 • Klantlogo van dillen Bouwgroep

  “We kennen CertificeringsAdvies Nederland al een langere tijd en zijn zeer tevreden over de eerder uitgevoerde trajecten op het gebied van veiligheid. Toen we behoefte hadden aan een VCA examentraining op maat, op onze eigen locatie, werd er goed met ons meegedacht.”

  VCA voor bedrijven

  Harry Plaizier

  Medeverantwoordelijk voor opleidingen en trainingen

 • Klantcase van Beem en van Haagen

  “Bij de start van ons VCA** traject zette Stijn meteen een duidelijke structuur neer. Dit gaf ons houvast gedurende het traject. De balans in workload was goed, de hoeveelheid werk dat we zelf moesten doen viel mee! Ook met onze vragen konden we altijd bij Stijn terecht.”

  Klantcase van Beem en van Haagen

  Michiel Janssen

  Projectmanager

 • Klantlogo John Crane Indufil

  “Het is fijn om weer iemand op locatie te hebben die eigenaar is van het takenpakket van de HSE-manager. Het ontzorgt mijzelf, maar ook collega’s. Rob fungeert als aanspreekpunt en pakt alle taken op. Zo kunnen wij ons weer richten op onze kerntaken.”

  John Crane Rob Enzlin

  Jeroen Huizinga

  Locatiemanager

 • “De expertise en ervaring van Rob hebben ons veel gebracht. En daarnaast mogen we blijven werken voor de hoofdaannemer nu we aan de slag zijn gegaan met de Veiligheidsladder. Het doel hebben we dus bereikt!”

  CAN - Sfeerbeeld - Janse Afbouw-2

  Ger van Gelder

  Veiligheidscoördinator

 • Logo Daily Fresh Food

  “Het mooie van CAN vind ik dat ze hele fijne, kundige en betrokken mensen hebben. Ze staan ervoor open om na te denken over hun eigen expertise heen en dat vind ik knap. Ze zijn in staat om een compleet beeld te durven schetsen en over hun eigen schaduw heen te stappen.”

  Kwaliteit360 event: Daily Fresh Food

  Fer van Harn

  Statutair directeur

 • Logo Tjaden

  “Naast de opleidingen die worden geregeld door CertificeringsAdvies Nederland, ondersteunt Rob ons iedere maand in onze KAM-activiteiten. Ideaal om met elkaar te sparren! Hij is een stok achter de deur voor ons om door te pakken.”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

 • Logo celektron

  “Rob, de adviseur van CAN was kordaat en slagvaardig en vrij direct, daar houden we van! Hij draaide nergens omheen, daarom wisten we precies waar we aan toe waren. En niet zonder resultaat; na 2,5 maand hebben we het VCA* certificaat behaald.”

  CAN - Elektrotechniek - Celektron-2

  Martijn Gerrits

  Teamleider Projecten

 • Logo-KiesZon

  “We hebben voor CertificeringsAdvies Nederland (CAN) gekozen omdat er een hele organisatie achter ziet die eenvoudig back-up kan bieden. CAN biedt een breed aanbod aan diensten en de adviseurs beoordelen objectief. Vreemde ogen dwingen tenslotte!”

  Kieszon Bram Peperzak

  Bram Peperzak

  Operationeel Directeur & eindverantwoordelijke voor VGM

 • Logo Tjaden

  “Voor ons was het ontzettend belangrijk om onze opleidingen onder één dak te houden. Je moet daarom wel een partij vinden die al die verschillende opleidingen kan verzorgen. Dan pas kun je namelijk meerwaarde gaan creëren. Uiteindelijk kwam ik bij CAN uit omdat zij, via hun opleidingsplatform de CAN Academy, veel verschillende trainingsmogelijkheden hebben en maatwerk kunnen leveren.”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

CAN - Thumbnail - Wat is een LRMA en hoe voer je deze uit

3. Wat valt er onder Arbo & Veiligheid?

Zoals al eerder benoemd vallen zowel fysieke als mentale gezondheid onder het werken volgens de Arbowet. Wat betreft de fysieke gezondheid, beschrijft de Arbowet een heleboel eisen waaraan werkplekken en werkzaamheden moeten voldoen. Denk hierbij aan instructies voor wat je moet doen als je na een pauze weer wilt beginnen met je werk (LMRA), welk gereedschap gebruikt moet worden om de lichamelijke klachten te beperken en waar een veilige werkplek aan moet voldoen. Met betrekking tot het mentale aspect staan er instructies beschreven over hoe er bijvoorbeeld moet worden omgegaan met collega’s en dat je als werkgever erop moet toezien dat er geen agressie, pesterijen, discriminatie of seksuele intimidatie is op de werkvloer. Deze zaken vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en kunnen mentale problemen en burn-outs tot gevolg hebben.

4. Wie is er verantwoordelijk voor Arbo & Veiligheid?

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen een organisatie ligt in principe bij iedere werknemer. Iedereen zou zich namelijk bewust moeten zijn van het belang van veiligheid en beseffen dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de fysieke en mentale gezondheid van anderen in de organisatie. Bovendien zou het management erop moeten toezien dat er veilig gewerkt wordt. Echter is het wel aan te raden om eindverantwoordelijken aan te wijzen. Dit kan bijvoorbeeld een KAM-coördinatorpreventiemedewerker of een veiligheidskundige zijn

5. Wie controleert Arbo & Veiligheid?

De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet erop toe dat de regels omtrent veilig werken worden nageleefd. Als werknemers klachten hebben ingediend, er bedrijfsongevallen zijn geweest of wanneer er een vermoeden is van onveilige werksituaties, dan kan de Arbeidsinspectie dit gaan onderzoeken en een inspectie houden bij een bedrijf. Als er wordt vastgesteld dat er echt onveilig wordt gewerkt dan kan dit leiden tot hoge boetes voor de organisatie.

6. Arbo & Veiligheid certificeringen

Er bestaan veel verschillende soorten Arbo & Veiligheid certificeringen. Enkele veelvoorkomende lichten wij hieronder nader toe.

De RI&E

De risico- evaluatie en inventarisatie (RI&E) is welleswaar geen certificeerbare norm, maar het is wel het uitgangspunt van alle andere Arbo & Veiligheid certificeringen. Met een RI&E breng je namelijk alle risico’s omtrent veiligheid en gezondheid binnen je organisatie in kaart én regel je maatregelen in om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Dit is cruciale informatie om de veiligheid binnen je organisatie te kunnen verbeteren. Daarnaast is het hebben van een actuele RI&E ook een wettelijke verplichting vanuit de overheid.

Thumbnail RI&E checklist video Rob
Thumbnail VCA norm in een notendop video fenne

VCA

De VCA is een van de bekendste veiligheidsnormen. Het staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het doel van VCA is om bedrijven en/of werknemers veilig te laten werken met oog op zowel gezondheid als milieu. Er bestaan veel verschillende soorten VCA. Zo zijn er verschillende VCA certificeringen voor:

Bedrijven:

 • VCA 1 ster
 • VCA 2 sterren
 • VCA-P (Petrochemie)

Personen:

 • VCA Basis
 • VCA VOL

VCU

VCU staat voor Veiligheid Checklist Uitzendorganisatie. Het is als het ware een aangepaste vorm van VCA die specifiek bedoeld is voor uitzendorganisaties. Met een VCU certificaat toon je als uitzendorganisatie aan dat je de veiligheid van je uitzendkrachten serieus neemt. VCA-gecertificeerde bedrijven zullen altijd vragen naar een VCU-certificering als ze uitzendkrachten willen aannemen. VCA gecertificeerde bedrijven mogen namelijk alleen samenwerken met VCU gecertificeerde uitzendorganisaties.

Ook voor VCU bestaat er een aparte bedrijfs- en persoonscertificering. VCU voor personen het ook wel VCU-VIL.

ISO 45001

ISO 45001 is een internationaal erkende norm voor veiligheid en is de opvolger van de OHSAS 18001. De norm heeft als doel om de arboprocessen in je organisatie te optimaliseren en zo de veiligheid binnen de organisatie te waarborgen. Met de ISO 45001 ben je er zeker van dat je voldoet aan alle Arbo wet- en regelgeving.

Thumbnail wat is de veiligheidsladder video fenne

De veiligheidsladder (SCL)

De Veiligheidsladder wordt ook wel de Safety Culture Ladder (SCL) genoemd. Het doel van de norm is om het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie te verhogen. Hierbij worden zaken gemeten zoals de betrokkenheid van het management, medewerkersbetrokkenheid en de mate waarin incidenten gemeld worden. De norm heeft, zoals de naam suggereert, de opzet van een ladder en een organisatie kan zich laten certificeren voor een van de vijf treden. Elk van deze treden heeft 18 onderdelen waarop je organisatie beoordeeld wordt.

6. Wat is veiligheidsbewustzijn en waarom is het belangrijk?

Om iedereen binnen je organisatie veilig te laten werken is meer nodig dan alleen gedocumenteerde veiligheidsinstructies en procedures. Een factor die een cruciale rol speelt bij de veiligheid op de werkvloer is het veiligheidsbewustzijn van de werknemers. Iedereen moet zich goed beseffen dat zij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van henzelf maar ook voor die van een ander. Door bewust bezig te zijn met deze verantwoordelijkheid, zal het aantal ongevallen op de werkvloer afnemen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat bij bedrijven waar een veiligheidsprogramma is uitgerold er 70% minder bedrijfsongevallen zijn.

7. Stappenplan veiligheidsbewustzijn

Het veiligheidsbewustzijn verhogen onder de werknemers doe je niet van de op de andere dag. Stapsgewijs moet er draagvlak en bewustzijn komen omtrent veiligheid. Dit is een continu proces omdat werkwijzen en werkomgevingen constant kunnen veranderen én omdat de aandacht na verloop van tijd verslapt. Daarom is het noodzaak dat veiligheidsbewustzijn periodiek onder de aandacht wordt gebracht binnen je organisatie. Er zijn grofweg een aantal stappen die je kan doorlopen om het veiligheidsbewustzijnsniveau op de werkvloer te verhogen:

 • Houd veiligheid continu onder de aandacht
 • Stel medewerkers centraal
 • Maak veiligheid bespreekbaar
 • Kies voor een positieve benadering
 • Demonstreer voorbeeldgedrag vanuit management
 • Breng veiligheidsprotocollen continu onder de aandacht
 • Ontwikkel tests en doe checks
 • Bespreek bijna-ongevallen en voorbeeldsituaties
 • Creëer observatiegroepen en testsituaties
 • Bekijk periodiek de stand van zaken

VCA-Audit

8. Hoe werken rekening houdend met Arbo & Veiligheid?

Bij veilig werken gaat het er met name om dat iedereen in staat is om mogelijk gevaarlijke situaties te herkennen en vervolgens actief ervoor te zorgen dat de risico’s zo beperkt mogelijk blijven. Dit houdt onder andere in dat werknemers gevaarlijke werkgewoontes weten te doorbreken en elkaar ook aanspreken op onveilige handelingen. Er moet dus echt sprake zijn van een veiligheidscultuur.

Ondanks het feit dat veilig werken de verantwoordelijkheid is van iedereen binnen de organisatie, is het erg belangrijk dat veiligheid een prioriteit is van het management. Procedures en protocollen omtrent veiligheid moeten goed worden uitgedacht en gecommuniceerd, zodat de werknemers ook weten hóe ze veilig kunnen werken. Hierbij ondersteunen normen/tools zoals de (verplichte) RI&E, de VCA en de ISO 45001.

kib-risicomanagement-papieren-exercitie

9. Hoe kom je tot een veiligheidscultuur?

Om tot een veiligheidscultuur te komen, zijn er een aantal handelingen die een werkgever kan ondernemen:

 • Workshops omtrent veiligheidsbewustzijn organiseren;
 • Resultaten zichtbaar maken (bijvoorbeeld de kostenbesparing als gevolg van minder incidenten);
 • Foto’s maken tijdens observaties en deze bespreken met je medewerkers;
 • Ervoor zorgen dat iedereen zich vrij voelt om een ander aan te spreken op zijn/haar gedrag.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!