Aan de slag met

Arbo & Veiligheid

Structureel zorgdragen voor de veiligheid en gezondheid van je medewerkers is ontzettend belangrijk. Een werkgever moet er te allen tijde voor zorgen dat zijn of haar werknemers elke dag fysiek en mentaal gezond weer naar huis kunnen gaan. Dit kan alleen wanneer veiligheid vanuit het management wordt aangejaagd, door middel van procedures, protocollen en afspraken. Daarom is het voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers belangrijk dat er een veiligheidsmanagementsysteem wordt ingericht in jouw organisatie waarin deze zaken staan beschreven. 

Arbo & Veiligheid - Inhoudsopgave
Laptop werken bij CertificeringsAdvies Nederland

Meer informatie of eens sparren?

Wil je meer weten of eens sparren over het verbeteren van arbo & veiligheid in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op!

veiligheidsbewustzijn directie MT

Bedrijfsveiligheid

Waarom aan de slag met Arbo & Veiligheid?

Naast dat je natuurlijk wilt dat jouw medewerkers geen gezondheidsklachten ondervinden, is het voeren van een zogeheten Arbobeleid nuttig omdat:

 • Veel gezondheidszaken wettelijk verplicht zijn vanuit de Arbowet;
 • Je het ziekteverzuim beperkt;
 • Het voeren van een Arbobeleid of het hebben van een veiligheidsmanagementsysteem steeds vaker als voorwaarde wordt gesteld voor een opdracht of aanbesteding.

Met een veiligheidsmanagementsysteem wordt er dus op een systematische manier invulling gegeven aan de wettelijke regels en verplichtingen m.b.t. de veiligheid van alle medewerkers! Tijd om wat meer te weten te komen over veiligheids- en Arbomanagement.

Preventiemedewerker vs. arbocoordinator verschil

1. Wat is Arbo & Veiligheid?

Arbo is een afkorting waar meestal de “Arbeidsomstandighedenwet” mee wordt bedoeld. Hierin staan verplichte regels om de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van werknemers en werkgevers te waarborgen. Met Veiligheid wordt bedoeld dat niemand blootgesteld wordt aan gezondheidsrisico’s, zowel mentaal als fysiek.

 

2. Wat is het doel van Arbo & Veiligheid?

Het doel van Arbo en Veiligheid is dat mensen geen schade oplopen tijdens hun werk. In Arbo- en Veiligheidsmanagementsystemen staat beschreven hoe de veiligheid en gezondheid van werknemers structureel gewaarborgd blijven. Op deze manier voorkom je dat werknemers iets overkomt tijdens het werken, waardoor ze (tijdelijk) niet meer in staat zijn om te werken. Ook kan hiermee het overlijden van werknemers zelfs worden voorkomen. Naast dit fysieke aspect, is het doel van de managementsystemen ook om medewerkers mentaal gezond te houden. Hiermee worden burn-outs en andere mentale klachten beperkt, waarmee je ook voorkomt dat mensen ziek thuis zitten.

 • Logo connectworks

  “Laurens heeft ons begeleid met de implementatie van ISO 27001 en NEN 7510. Die manier van (samen)werken is jarenlang goed gegaan. Tot onze organisatie op een gegeven moment groeide en functies veranderden waardoor het ISO-stuk bij mij kwam te liggen. Dat was niet meer voor mij weggelegd en daarnaast had ik er ook de tijd niet voor. Binnen onze organisatie hadden we ook niemand beschikbaar en buiten dat heerst er ook schaarste in dit vakgebied. Toen hebben we voor outsourcing gekozen. We hebben een goede klik met Laurens en hij weet hoe wij als organisatie werken. Dus sindsdien is Laurens bij ons werkzaam als Security Officer (as a Service).”

  ConnectWorks directie

  Wouter van Weeren

  Mede-oprichter

 • Logo Tjaden

  “Naast dat onze opleidingen worden geregeld door CertificeringsAdvies Nederland, ondersteunt Rob ons iedere maand in onze KAM-activiteiten. We sparren dan over grote vraagstukken en hij is een soort stok achter de deur om door te pakken. We kijken bewust naar waar we naartoe willen, hoeveel tijd het kost en hoeveel prioriteit het heeft. Je merkt dat medewerkers zelf ook met ideeën naar ons toekomen. De betrokkenheid is dus hoog!”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

 • Klantlogo Stork

  Wij hebben ervoor gekozen om met CertificeringsAdvies Nederland in zee te gaan, omdat dit een partner is die, met betrekking tot de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, het meeste vertrouwen en deskundigheid uitstraalde.

  Wim Welman

  Kwaliteitsmanager

 • Logo celektron

  “Rob, de adviseur van CAN was kordaat en slagvaardig en vrij direct, daar houden we van! Hij draaide nergens omheen, daarom wisten we precies waar we aan toe waren. En niet zonder resultaat; na 2,5 maand hebben we het VCA* certificaat behaald.

  Met het behalen van het VCA* certificaat, inclusief VGM-RIE, kunnen we vanaf nu de veiligheid binnen het bedrijf aantonen aan onze opdrachtgevers. Daarnaast heeft het thema veiligheidsbewustzijn nog meer aandacht gekregen binnen onze organisatie na het behalen van het certificaat.”

  CAN - Elektrotechniek - Celektron-2

  Martijn Gerrits

  Teamleider Projecten

 • Logo-KiesZon

  “Samen met CertificeringsAdvies Nederland zijn er al veel zaken opgezet op het gebied van veiligheid. Zo is er een verbeterde versie van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie gemaakt, wordt er gemonitord en ondersteund bij het maken van procedures en processen, zitten er controles op veiligheidsplannen en neemt CertificeringsAdvies Nederland de werkplekinspecties voor haar rekening. Verder is er in samenwerking met CertificeringsAdvies Nederland binnen KiesZon een eigen BHV-organisatie opgezet en worden er diverse trainingen verzorgd. En dat alles naar tevredenheid!”

  Afbeelding van Bram Peperzak

  Bram Peperzak

  Operationeel Directeur & eindverantwoordelijke voor VGM

 • Logo Tjaden

  “Voor ons was het ontzettend belangrijk om onze opleidingen onder één dak te houden. Deze opleidingen moeten namelijk worden aangepast aan onze eigen risico’s. Dat is best een grote uitdaging. Alles haakt namelijk in elkaar. Je moet daarom wel een partij vinden die al die verschillende opleidingen kan verzorgen. Dan pas kun je namelijk meerwaarde gaan creëren. Uiteindelijk kwam ik bij CAN uit omdat zij, via hun opleidingsplatform de CAN Academy, veel verschillende trainingsmogelijkheden hebben en maatwerk kunnen leveren. Tevens ook een belangrijk onderdeel vanuit de Arbowet!”

  Klantcase Tjaden

  Renate de Man

  KAM-coördinator

CAN - Thumbnail - Wat is een LRMA en hoe voer je deze uit

3. Wat valt er onder Arbo & Veiligheid?

Zoals al eerder benoemd vallen zowel fysieke als mentale gezondheid onder het werken volgens de Arbowet. Wat betreft de fysieke gezondheid, beschrijft de Arbowet een heleboel eisen waaraan werkplekken en werkzaamheden moeten voldoen. Denk hierbij aan instructies voor wat je moet doen als je na een pauze weer wilt beginnen met je werk (LMRA), welk gereedschap gebruikt moet worden om de lichamelijke klachten te beperken en waar een veilige werkplek aan moet voldoen. Met betrekking tot het mentale aspect staan er instructies beschreven over hoe er bijvoorbeeld moet worden omgegaan met collega’s en dat je als werkgever erop moet toezien dat er geen agressie, pesterijen, discriminatie of seksuele intimidatie is op de werkvloer. Deze zaken vallen onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en kunnen mentale problemen en burn-outs tot gevolg hebben.

4. Wie is er verantwoordelijk voor Arbo & Veiligheid?

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid binnen een organisatie ligt in principe bij iedere werknemer. Iedereen zou zich namelijk bewust moeten zijn van het belang van veiligheid en beseffen dat zij medeverantwoordelijk zijn voor de fysieke en mentale gezondheid van anderen in de organisatie. Bovendien zou het management erop moeten toezien dat er veilig gewerkt wordt. Echter is het wel aan te raden om eindverantwoordelijken aan te wijzen. Dit kan bijvoorbeeld een KAM-coördinatorpreventiemedewerker of een veiligheidskundige zijn

5. Wie controleert Arbo & Veiligheid?

De Nederlandse Arbeidsinspectie ziet erop toe dat de regels omtrent veilig werken worden nageleefd. Als werknemers klachten hebben ingediend, er bedrijfsongevallen zijn geweest of wanneer er een vermoeden is van onveilige werksituaties, dan kan de Arbeidsinspectie dit gaan onderzoeken en een inspectie houden bij een bedrijf. Als er wordt vastgesteld dat er echt onveilig wordt gewerkt dan kan dit leiden tot hoge boetes voor de organisatie.

6. Wat is veiligheidsbewustzijn en waarom is het belangrijk?

Om iedereen binnen je organisatie veilig te laten werken is meer nodig dan alleen gedocumenteerde veiligheidsinstructies en procedures. Een factor die een cruciale rol speelt bij de veiligheid op de werkvloer is het veiligheidsbewustzijn van de werknemers. Iedereen moet zich goed beseffen dat zij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van henzelf maar ook voor die van een ander. Door bewust bezig te zijn met deze verantwoordelijkheid, zal het aantal ongevallen op de werkvloer afnemen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat bij bedrijven waar een veiligheidsprogramma is uitgerold er 70% minder bedrijfsongevallen zijn.

Veelgestelde vragen

7. Stappenplan veiligheidsbewustzijn

Het veiligheidsbewustzijn verhogen onder de werknemers doe je niet van de op de andere dag. Stapsgewijs moet er draagvlak en bewustzijn komen omtrent veiligheid. Dit is een continu proces omdat werkwijzen en werkomgevingen constant kunnen veranderen én omdat de aandacht na verloop van tijd verslapt. Daarom is het noodzaak dat veiligheidsbewustzijn periodiek onder de aandacht wordt gebracht binnen je organisatie. Er zijn grofweg een aantal stappen die je kan doorlopen om het veiligheidsbewustzijnsniveau op de werkvloer te verhogen:

 • Houd veiligheid continu onder de aandacht
 • Stel medewerkers centraal
 • Maak veiligheid bespreekbaar
 • Kies voor een positieve benadering
 • Demonstreer voorbeeldgedrag vanuit management
 • Breng veiligheidsprotocollen continu onder de aandacht
 • Ontwikkel tests en doe checks
 • Bespreek bijna-ongevallen en voorbeeldsituaties
 • Creëer observatiegroepen en testsituaties
 • Bekijk periodiek de stand van zaken

VCA-Audit

8. Hoe werken rekening houdend met Arbo & Veiligheid?

Bij veilig werken gaat het er met name om dat iedereen in staat is om mogelijk gevaarlijke situaties te herkennen en vervolgens actief ervoor te zorgen dat de risico’s zo beperkt mogelijk blijven. Dit houdt onder andere in dat werknemers gevaarlijke werkgewoontes weten te doorbreken en elkaar ook aanspreken op onveilige handelingen. Er moet dus echt sprake zijn van een veiligheidscultuur.

Ondanks het feit dat veilig werken de verantwoordelijkheid is van iedereen binnen de organisatie, is het erg belangrijk dat veiligheid een prioriteit is van het management. Procedures en protocollen omtrent veiligheid moeten goed worden uitgedacht en gecommuniceerd, zodat de werknemers ook weten hóe ze veilig kunnen werken. Hierbij ondersteunen normen/tools zoals de (verplichte) RI&E, de VCA en de ISO 45001.

kib-risicomanagement-papieren-exercitie

9. Hoe kom je tot een veiligheidscultuur?

Om tot een veiligheidscultuur te komen, zijn er een aantal handelingen die een werkgever kan ondernemen:

 • Workshops omtrent veiligheidsbewustzijn organiseren;
 • Resultaten zichtbaar maken (bijvoorbeeld de kostenbesparing als gevolg van minder incidenten);
 • Foto’s maken tijdens observaties en deze bespreken met je medewerkers;
 • Ervoor zorgen dat iedereen zich vrij voelt om een ander aan te spreken op zijn/haar gedrag.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!