ADR 1000 punten regeling

Wanneer je gevaarlijke stoffen gaat vervoeren krijg je te maken met de ADR-wegvervoer. Binnen paragraaf 1.1.3.6 van de ADR is de zogenaamde 1000 punten regeling opgenomen. De 1000 punten regeling bepaalt o.a. de verplichting tot het inhuren van een veiligheidsadviseur ADR. Maar wat is de 1000 punten regeling eigenlijk precies? In dit artikel geven we tekst en uitleg.

 

De 1000 punten regeling

De 1000 punten regeling is een regeling waarbij door een optelsom van punten, de risico’s van het vervoer van een bepaalde stof worden bepaald. Een score tot 1000 punten geeft recht op een gedeeltelijke vrijstelling van een aantal regels in het ADR. Scoor je onder de 1000 punten, dan wil dit vaak zeggen dat er weinig gevaarlijke stoffen geladen zijn in de totale lading en je recht hebt op een aantal vrijstellingen.

Let op: Deze vrijstelling is alleen van toepassing op het vervoer van stukgoed (verpakkingen, gasflessen en IBC’s. De vrijstelling geldt niet voor bulkvervoer (tank- en losgestort vervoer).

De 1000 punten regeling kent een vijftal vervoerscategorieën:

Vervoerscategorie

Vervoerscategorie 0: Verboden te vervoeren volgens de 1000-punten regeling
Vervoerscategorie 1: 50 punten per kilo of liter
Vervoerscategorie 2: 3 punten per kilo of liter
Vervoerscategorie 3: 1 punt per kilo of liter
Vervoerscategorie 4: Onbeperkt te vervoeren volgens de 1000 punten regeling

Binnen vervoerscategorie 0 zijn de stoffen niet vrijgesteld. Vervolgens lopen de categorieën op tot vervoerscategorie 4 waarbij het vervoer onbeperkt is vrijgesteld. De punten worden berekend door het aantal kilo of liter van de gevaarlijke stof te vermenigvuldigen met het aantal punten per kilo of liter. Heb je te maken met meerdere vervoerscategorieën? Dan tel je de punten bij elkaar op. Het totaal aantal punten dient onder 1000 punten te blijven om gebruik te maken van een gedeelte vrijstelling van een aantal regels in het ADR.

Meer weten over gevaarlijke stoffen?

Wil jij bewust omgaan met gevaarlijke stoffen binnen jouw organisatie? Volg dan de eendaagse cursus ‘veilig werken met gevaarlijke stoffen’ en leer binnen één dag alles wat nodig is om binnen jouw organisatie veiliger te werken met gevaarlijke stoffen.

BEKIJK TRAINING
Training Academy

Vrijstelling ADR-eisen

Wanneer de 1000 punten regeling wordt toegepast heb je recht op vrijstelling van onderstaande ADR eisen:

  • Het rijden met oranje borden op het voertuig;
  • Het meenemen van een schriftelijke instructiekaart in het voertuig;
  • Het verplicht meenemen van minimaal 12 kg poederblussers in het voertuig;
  • Het bezitten van een ADR-certificaat voor de chauffeur;
  • Het verbod om passagiers mee te nemen aan boord;
  • Het verbod om door tunnels te rijden.

Misschien is dit blogartikel ook interessant voor je: PGS 37; dit weten we tot nu toe over de norm voor opslag van lithiumbatterijen

Verplichting bij de 1000 punten regeling

Naast dat de 1000 punten regeling veel vrijstellingen oplevert, zijn er ook een aantal verplichtingen waaraan je moet voldoen. Zo dien je de vrachtbrief in te vullen volgens de regels van het ADR. Daarnaast dien je bij controle aan te tonen dat je lading onder de 1000 punten regeling valt. Hiervoor dien je het aantal punten per vervoerscategorie te vermelden op het vervoersdocument. Ook mag een poederbrandblusser van tenminste 2 kg niet ontbreken in het voertuig. Ook de plicht tot training blijft bestaan.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de 1000 punten regeling of over de ADR in het algemeen? Neem contact met ons op! Onze adviseurs vertellen je er graag meer over.

Offerte aanvragen algemeen