Aanvulling omtrent klimaatverandering in ISO-managementsysteemnormen

Als gevolg van een verandering in ISO-managementsysteemnormen zijn (gecertificeerde) organisaties verplicht om aandacht te besteden aan klimaatverandering.

Klimaatverandering in ISO normen
Tommy Yedidya
Tommy Yedidya
Adviseur

Tommy Yedidya is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'Ik haal veel voldoening uit het zichtbaar maken van de functionele verbeteringen op gebied van kwaliteits- en milieuprocessen.

tommy@certificeringsadvies.nl

ISO is de internationale organisatie die normen vaststelt. ISO werkt haar normen voortdurend bij en ontwikkelt nieuwe normen om in te spelen op de veranderende behoeften en uitdagingen van de maatschappij. Klimaatverandering is momenteel één van de grootste uitdagingen/risico’s waar ‘we’ mee worden geconfronteerd. Om die reden heeft ISO onlangs besloten om klimaatverandering te koppelen aan managementsysteemnormen. Gevolg daarvan voor organisaties is dat zij:

 • Potentiële gevolgen van klimaatverandering op hun activiteiten moeten beoordelen;
 • Doelen en streefdoelen moeten stellen m.b.t. het aanpassen aan en tegengaan van klimaatverandering;
 • Klimaatgerelateerde eisen dienen te integreren in beleid, procedures en beslissingen.

Hoe dat precies zit, vertellen we in dit artikel. Mochten er n.a.v. deze wijzigingen aan ISO-normen vragen zijn, laat het ons dan gerust weten!

Klimaatverandering in ISO-normen

Onlangs heeft ISO de ‘London Declaration’ ondertekend. Doel daarvan is:

 • Bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering;
 • Aanpassingen aan de gevolgen van klimaatverandering.

Zoals bekend zijn alle ISO-normen op dezelfde wijze opgebouwd. Dit noemen we de High Level Structure (en tegenwoordig de Harmonized Structure). Wanneer je een managementsysteemnorm implementeert als organisatie dien je bij normelement 4.1. jezelf en de context te onderzoeken en bij normelement 4.2. de behoeften en verwachtingen van stakeholders vast te stellen.

Gevolg van tekenen van de ‘London Declaration’ is dat ISO klimaatverandering heeft gekoppeld aan bovengenoemde normelementen. ISO heeft bepaald dat aan alle normen voor managementsystemen (denk aan ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 etc.) in artikel 4.1, inzicht in de organisatie en haar context, onderstaande wordt toegevoegd:

‘The organization shall determine whether climate change is a relevant issue.’

Ook wordt in artikel 4.2., de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden vaststellen, een opmerking toegevoegd:

‘Relevant interested parties can have requirements related to climate change’.

Naar verwachting zal dit alles eind februari 2024 gepubliceerd worden. De toevoeging aan de normen gaat per direct in en staat los van revisie van de normen. De publicatie van dit amendement heeft geen impact op bestaande certificaten en ook worden de versies van huidige managementsysteemnormen niet aangepast. Naar verwachting hebben certificaathouders ongeveer een jaar de tijd om eventuele wijzigingen door te voeren in hun managementsysteem.

Wat betekent dit voor (gecertificeerde) organisaties?

Vanwege de invoering van dit amendement wordt klimaatverandering een verplicht punt van aandacht in de contextanalyse. Organisaties die ISO-managementsysteemnormen toepassen dienen na te gaan of klimaatverandering impact heeft op de doelstellingen uit het managementsysteem van de organisatie en vervolgens moeten ze bepalen of hierop actie ondernomen dient te worden. Daarnaast moeten eventuele eisen van stakeholders m.b.t. klimaatverandering ook geadresseerd worden in het managementsysteem.

Daarbij is het mogelijk dat uit deze analyse blijkt dat er voor het managementsysteem van een organisatie geen significante impact is – voor dat thema – op of door klimaatverandering, waardoor er binnen scope van dat managementsysteem geen verdere actie ondernomen wordt.

Aan de slag met klimaatverandering!?

De veranderingen in de managementsysteemnormen laten de inzet van ISO zien om overwegingen van klimaatverandering te integreren in het bestuur en de managementpraktijken van organisaties. Door dit op te nemen in normen wil ISO stimuleren dat organisaties proactief klimaat gerelateerde risico’s en kansen aanpakken en zo bijdragen aan mondiale duurzaamheidsinspanningen.

Heb je vragen n.a.v. deze wijzigingen? Of wil je aan de slag met het inrichten hiervan? Neem gerust contact met ons op. Wij sparren graag met je!

Duurzaamheidsscan meer info

Tommy Yedidya
Tommy Yedidya
Adviseur

Tommy Yedidya is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'Ik haal veel voldoening uit het zichtbaar maken van de functionele verbeteringen op gebied van kwaliteits- en milieuprocessen.

tommy@certificeringsadvies.nl

Inzicht in je duurzaamheids-prestaties?

Laat een duurzaamheidsscan uitvoeren!

 • Concreet inzicht
 • Advies op maat
 • Inclusief rapport

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields