Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE) per 01-01-2023 van kracht

Per 1 januari 2023 is de ARIE-regeling gewijzigd. Wat betekent dit voor organisaties die met gevaarlijke stoffen werken?

ARIE-regeling
Rob Enzlin
Rob Enzlin
Adviseur

Rob Enzlin is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Het opdoen en doorgeven van kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid loopt als een rode draad door zijn leven. Daarmee tilt hij graag klanten naar een hoger niveau!

rob@certificeringsadvies.nl

Per 1 januari 2023 is de herziene Aanvullende Risico Inventarisatie en Evaluatie (ARIE) van kracht geworden. Dit betreft een wijziging in het Arbobesluit (Hoofdstuk 2, afdeling 2) voor risicovolle bedrijven die werken met een zodanige hoeveelheid gevaarlijke stoffen (o.a. brandbare of toxische stoffen) dat deze een zwaar ongeval kunnen veroorzaken. De gewijzigde ARIE is minder complex dan de oude versie en geeft daarmee duidelijker regels aan over gebruik van gevaarlijke stoffen. Daarnaast is de gewijzigde ARIE is op een aantal punten uitgebreid en tot slot is deze gekoppeld met de Omgevingswet. In dit artikel lichten we dat alles verder toe.

Wetgeving rondom gevaarlijke stoffen

Werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen levert risico’s op voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Om die reden is er in Nederland wetgeving van kracht die ervoor moet zorgen dat de risico’s worden verkleind en de veiligheid van werknemers wordt verbeterd. Deze wetgeving valt uiteen in:

 • Het Besluit Risico Zware Ongevallen (Brzo 2015).
 • De Aanvullende Risico Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE)

Het doel van de ARIE is voorkomen dat er zware ongevallen ontstaan als gevolg van werken met gevaarlijke stoffen. De ARIE is toegespitst op bedrijven buiten de reikwijdte van de Seveso/Brzo. Bedrijven die namelijk een hoog intern risico voor werknemers kennen, maar een te beperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen in huis hebben om een extern risico te vormen, vallen buiten de werkingssfeer van de Brzo. De gewijzigde ARIE-regeling zorgt ervoor dat bedrijven met een hoog intern risico alsnog verplichtingen krijgen, evenals bedrijven die wel aan de Brzo moeten voldoen.

Wat is de ARIE?

De ARIE is een aanvulling op de RIE en kent verplichte opslag- en gebruiksregels, waarmee wordt voorkomen dat werknemers die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, veiligheidsrisico’s lopen. Dat geldt overigens niet alleen voor de werknemers zelf (direct betrokkenen), maar ook voor de omgeving (andere bedrijfsdelen, bedrijfsterrein, omliggende gebouwen) door bijvoorbeeld een brand, explosie of gifwolk welke risico’s meebrengt.

Wat is de herziene ARIE?

Waarom is de ARIE herzien?

 • In de eerdere ARIE (die al bestaat sinds 2004) werd aan de hand van een rekenmethode bepaald of een bedrijf aan de ARIE-regels moet voldoen, maar deze methode was niet erg gebruiksvriendelijk. De herziene ARIE is een stuk gebruiksvriendelijker opgezet.
 • Daarnaast miste de eerdere ARIE-regeling aansluiting op de CLP-verordening van de Brzo 2015. De herziene ARIE sluit wel aan op de CLP-verordening. Dit houdt in dat de drempelwaarden waar mee gerekend wordt, voortaan aan de CLP-categorieën van stoffen en met naam genoemde stoffen is gelinkt.
 • Op de herziene ARIE kan men beter handhaven. Voorheen kon er alleen gehandhaafd worden met strafrecht. Op de herziene ARIE kan ook gehandhaafd worden met bestuursrecht. Dit maakt het voor de Nederlandse Arbeidsinspectie mogelijk om bijvoorbeeld ‘last onder bestuursdwang’ of ‘last onder dwangsom’ op te leggen bij overtreding van wet- en regelgeving.
 • De nieuwe ARIE is gekoppeld aan de Omgevingswet.

De startdatum van de herziene ARIE is 1 januari 2023. De overgangsperiode loopt tot 1 januari 2024. De herziene ARIE-regeling, inclusief bijlagen, is gepubliceerd op wetten.overheid.nl.

Voor wie is de ARIE verplicht?

De ARIE is verplicht voor bedrijven waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn die risico’s vormen voor werknemers. Dit geldt voor hoeveelheden die hoger zijn dan specifieke drempelwaarden (in ton) zoals die aangegeven zijn in de bijlage van het gewijzigde Arbeidsomstandighedenbesluit. Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, zijn zelf verantwoordelijk voor inventarisatie en beoordeling van risico’s en waar nodig het treffen van maatregelen.

Wanneer je als bedrijf al ARIE plichtig was, dan ben je verplicht om je te verdiepen in gewijzigde ARIE en dien je jezelf opnieuw aan te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (toezichthouder). Hiervoor is een overgangstermijn van een jaar vastgesteld (tot 1 januari 2024). Daarnaast is het zo dat wanneer je ARIE-plichtig bent je de ARIE elke vijf jaar, of bij wijzigingen eerder, moet actualiseren.

Wat betekent de ARIE voor een organisatie?

Wanneer je ARIE-plichtig bent dan dien je dat te melden bij de toezichthouder. Daarnaast betekent het dat je o.a. moet beschikken over:

 • Een preventiebeleid zware ongevallen (PBZO)
 • Een veiligheidsbeheersysteem
 • Een noodplan
 • Een installatie-scenariodocument

Het is van belang dat je systematisch gevaren en risico’s bij zware ongevallen met gevaarlijke stoffen inventariseert en evalueert en maatregelen treft om deze te voorkomen.

(Bron: Arboportaal, arbeidsinspectie.nl)

Aan de slag met de herziene ARIE?

Wil je aan de slag met de herziene ARIE-regeling en kun je daarbij wel wat advies of ondersteuning gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs praten je graag bij.

Offerte aanvragen algemeen

Rob Enzlin
Rob Enzlin
Adviseur

Rob Enzlin is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Het opdoen en doorgeven van kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid loopt als een rode draad door zijn leven. Daarmee tilt hij graag klanten naar een hoger niveau!

rob@certificeringsadvies.nl

Handige RI&E informatiegids!

Download geheel vrijblijvend de RI&E infogids en kom alles te weten over de voordelen van de RIE!

 • Wat houdt een RI&E in?
 • Hoe vaak voer je een RI&E uit?
 • Moet je een RI&E updaten?
 • Wat is de relatie tussen RI&E en VCA?
 • Praktische informatie!

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields