Een medewerker die even meerijdt op een heftruck en met zijn been bekneld komt te zitten. Of een collega die het bedrijfsterrein op komt fietsen en uitglijdt door de sneeuw en zijn enkel breekt. Zomaar wat voorbeelden van bedrijfsongevallen die dagelijks voorkomen. En je merkt wel, het is niet altijd gelijk duidelijk wanneer een ongeval ook een bedrijfsongeval is. Het eerste voorbeeld is duidelijk een bedrijfsongeval. Maar ook die collega die uitglijdt op het bedrijfsterrein heeft een bedrijfsongeval gehad. En wie is er dan aansprakelijk? De werkgever of de werknemer? En hoe zit het met de aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen met uitzendkrachten? Over de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval bestaan veel vragen. In dit artikel geven we je een aantal richtlijnen die je houvast bieden bij het beantwoorden van dit soort vragen.

Een bedrijfsongeval, wat is dat eigenlijk?

Zoals in de inleiding al naar voren kwam: het is niet altijd voor de hand liggend wat precies een bedrijfsongeval is. Bij een bedrijfsongeval moet je denken aan een ongeluk tijdens het werk waarbij een medewerker schade oploopt. Dat kan tijdens werktijd, maar ook in de pauze of zelfs als een medewerker onderweg is naar of van het werk. Meestal is een ongeval tijdens woon- werkverkeer geen bedrijfsongeval, maar het kán wel. Raadpleeg in geval van twijfel altijd de autoriteiten. Een ongeval dat ontstaan is door een onveilige werksituatie of onvoldoende veiligheidsinstructies, is altijd een bedrijfsongeval.

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval voorkomen?

Een VCA certificaat is geen garantie, maar toont wel aan dat je actief aandacht besteedt aan veiligheid op de werkvloer.

Wie is aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Als werkgever ben je vrijwel altijd aansprakelijk, ook al lijkt het soms niet zo. De bewijslast ligt namelijk altijd bij de werkgever. Je moet onder andere kunnen aantonen dat de werkplek waar het ongeval plaatsvond, veilig was. Bovendien moet je aantonen dat er herhaaldelijk goede veiligheidsinstructies zijn gegeven en dat er voldoende controle heeft plaatsgevonden op die veiligheidsinstructies. Heb je goede veiligheidsinstructies gegeven en regelmatig gecontroleerd of deze werden opgevolgd? Dan moet je als klap op de vuurpijl aantonen dat je er voldoende rekening mee gehouden hebt dat de veiligheidsinstructies niet altijd volledig worden nageleefd.

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval met uitzendkrachten

Als een medewerker met een contract bij jouw onderneming betrokken is bij een bedrijfsongeval, is het duidelijk wie er aansprakelijk gesteld kunnen worden. Dat is de werkgever of de werknemer. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval als het een ingehuurde medewerker betreft?

In het algemeen geldt dat de werkgever een zorgplicht heeft. Bijvoorbeeld het zorgen voor veilig materiaal. Dit geldt voor alle medewerkers: eigen medewerkers en ingehuurde krachten. In het geval van een ingehuurde medewerker, heeft ook de uitlenende organisatie een zorgplicht. Die organisatie moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de medewerkers op de hoogte zijn van de functie-eisen, arbeidsomstandigheden en specifieke risico’s op de werkplek.

Werknemers inhuren: Wie is dan aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Doorgaans zal de materiële werkgever aansprakelijk zijn bij een bedrijfsongeval. De materiële werkgever is de organisatie die personeel inhuurt. Wij raden daarom aan om de verzekeringsvoorwaarden van je aansprakelijkheidsverzekering te controleren voordat je werknemers gaat inhuren.

Het kan overigens ook andersom, natuurlijk. Wat nu als de werknemer schade veroorzaakt? Ook dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor de ontstane schade, net als bij personeel in vaste dienst. De uitlenende organisatie heeft namelijk alleen de plicht werknemers te leveren en is niet verantwoordelijk voor de uitvoering. Je bent als opdrachtgever dus zelf verantwoordelijk.

aansprakelijkheid bedrijfsongeval: man ligt op de grond na ongeval.

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval voorkomen: tref de juiste maatregelen

Wat kun je als werkgever doen om aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval te voorkomen? Allereerst is het natuurlijk goed om te beseffen dat je als werkgever goed voor je personeel moet zorgen. Als het goed is wil je dat ook. Daaruit vloeien al een aantal zaken die hopelijk vanzelfsprekend zijn. Zoals zorgen voor veilige materialen, een veilige werkplek en het voorkomen van een te hoge werkdruk. Want ook stress valt onder de noemer bedrijfsongeval.

Daarnaast is in het begin van dit blogartikel al aangestipt dat het geven van veiligheidsinstructies (bij herhaling) belangrijk is. Als er sprake is van een bedrijfsongeval, moet je dit ook kunnen aantonen. Met het behalen van het VCA bedrijfscertificaat zet je hier een belangrijke stap mee. Je stelt dan een handboek op waarin je omschrijft hoe je veilig werken hebt geborgd binnen je bedrijf. Meer weten? Download dan een voorbeeld van een digitaal en praktisch VCA handboek en voorkom aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval!

Download VCA Informatiegids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl