smart doelstellingenBinnen veel bedrijven wordt gewerkt met doelstellingen. Om de voortgang te kunnen bepalen is het zaak dat doelstellingen concreet en meetbaar worden gemaakt. Om dit te kunnen bewerkstelligen wordt er in veel bedrijven bij het opstellen van doelen gebruik gemaakt van de SMART-methode. Dat is echter niet altijd even makkelijk. Veel bedrijven gaan bij het hanteren van de SMART-methode de mist in. In dit artikel zoomen we daarom in op 4 veel gemaakte fouten bij het formuleren van SMART-doelen.

Wat is de SMART-methode?

Allereerst leggen we je nog even kort uit wat SMART ook alweer betekent. SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden:

  • De S van Specifiek: Specifiek zoomt in op het resultaat dat je wilt behalen. Wat is de winst, wat is het resultaat? Wie zijn erbij betrokken en wat gaat er gebeuren. Ofwel, wat is de context van het doel. Het is zaak dat je doel zo concreet mogelijk wordt beschreven.
  • De M van meetbaar: Meetbaar betekent dat je het succes van het doel moet kunnen meten.
  • De A van acceptabel: Sluit je doel aan bij je missie, visie, normen en waarden? Wat is het gevolg van het doel en andersom wat gaat er juist niet gebeuren bij het behalen van het doel?
  • De R van realistisch: Een doel mag best uitdagend zijn, maar zorg er wel voor dat het ook realistisch blijft. Is het doel haalbaar? Onrealiseerbare doelen motiveren immers niemand.
  • De T van tijdgebonden: Wat is de deadline van het doel? Ofwel, wat is de exacte datum waarop het doel behaald dient te zijn?

Lees ook het artikel: 5 redenen om bedrijfsdoelstellingen te formuleren

4 veel gemaakte fouten bij het opstellen van SMART-doelen

  1. Er hangt geen concreet tijdbestek aan het doel

Veel doelstellingen worden geformuleerd met een deadline als ‘over 1 jaar’. Dat is echter geen concrete deadline. Uiteraard wel op het moment van schrijven, maar een maand later staat het doel nog steeds over een jaar. Kortom, het is zaak dat je een concrete deadline in de vorm van een datum aan je doelstelling koppelt.

  1. Nietszeggende percentages als doel stellen

Veel doelstellingen worden geformuleerd als een groeipercentage. Denk aan: ‘10% groei ten opzichte van vorig jaar’. Wanneer je geen context hebt, dan zegt die 10% natuurlijk niets. Je moet dan de cijfers van vorig jaar voorhanden hebben om op te kunnen zoeken wat dan het te behalen doel is. Een doel moet daarom op zichzelf staan. Neem dus concrete cijfers op in je doestelling, zodat iedereen direct af kan lezen wat het doel is.

  1. Beschrijf je doelstellingen niet als werkwijze

Een doelstelling beschrijft wat je wilt bereiken. Niet op welke manier je dat doel gaat behalen. In de praktijk zie je echter vaak ‘door middel van’ opgenomen staan in doelstellingen. Er zijn echter meerdere wegen die naar Rome leiden. Naarmate je op weg gaat om je doel te bereiken, kom je tot nieuwe inzichten en wellicht andere werkwijzen. Wanneer je in het doel al opneemt hoe je iets wilt gaan bereiken, sluit je andere opties eigenlijk al uit.

  1. Het doel wordt vergeten

Bij veel bedrijven worden, bijvoorbeeld aan het begin van het nieuwe jaar, mooie doelen opgesteld. In veel gevallen wordt snel alweer vergeten wat die doelen ook alweer zijn. Het is daarom zaak om de doelen continu onder de aandacht te houden, want alleen dan kan de focus op het doel worden behouden. Hang doelen daarom bijvoorbeeld groot op in de kantoorruimte of plaats ze op de startpagina van je bedrijfsintranet.

Aan de slag met ISO 9001? Lees ook het artikel: ‘Een kwaliteitsbeleid opstellen en kwaliteitsdoelstellingen foruleren conform de ISO 9001:2015 norm’

Onthoud altijd 1 ding; Smart is een middel, niet een doel op zich!

Meer informatie over SMART-doelen?

Wil jij aan de slag met SMART-doelstellingen binnen je organisatie? Maar weet je niet waar je moet beginnen? Dat treft! Onze adviseurs hebben ruime ervaring met het ondersteunen en adviseren van organisaties bij het opstellen van beleid, strategie en doelstellingen. Neem gerust eens contact met ons op. Onze adviseur vertelt je graag meer over de mogelijkheden.

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl