Economische groei leidt tot kwaliteitBij CertificeringsAdvies Nederland trappen we het nieuwe jaar af met een driedelige blogserie over de trends voor 2019 vanuit ons vakgebied gezien. Daarin laten we een aantal van onze deskundigen aan het woord om hun visie te geven op de trends en ontwikkelingen die zij verwachten voor het komende jaar. In dit derde en laatste artikel uit deze blogserie neemt Nelis van de Pol, directeur van CertificeringsAdvies Nederland, je mee in zijn visie op 2019.

Opdrachtgevers worden steeds kritischer

De economie trekt nog altijd aan en we bevinden ons in een opgaande conjunctuur zoals dat zo mooi heet. Waar het een paar jaar geleden bij veel bedrijven nog vooral goedkoop moest, zie je nu juist dat opdrachtgevers steeds kritischer worden met als doel dat de kwaliteit hoger wordt en dat er voldaan wordt aan wet- en regelgeving. Opdrachtgevers verwachten van hun leveranciers dat ze hetgeen dat ze beloven ook aan kunnen tonen met bewijs, zoals bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfscertificering op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu etc. Dat kan heel erg breed zijn. Deze ontwikkeling is al even gaande, maar zal het komende jaar nog verder doorzetten.

Meer aandacht voor informatiebeveiliging

Bovenstaande ontwikkeling wordt binnen bepaalde vakgebieden nog eens extra versterkt door toenemende reguleringen. Het mooiste voorbeeld daarvan zie je binnen de informatiebeveiliging. In 2016 werd de ‘meldplicht datalekken’ ingevoerd. Daar kwam in 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij. Bedrijven moeten vervolgens iets met die ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Als gevolg daarvan zie je bijvoorbeeld dat er steeds meer vraag komt naar ISO 27001, de norm voor informatiebeveiliging.

Daarnaast zie je dat ontwikkelingen in wet- en regelgeving ervoor zorgen dat steeds meer bedrijven zich met het beveiligen van informatie bezig (moeten) gaan houden. Voorheen zag je dat vooral IT- en softwarebedrijven, die veel data verwerken, zich hiermee bezighielden. Nu zie je dat bedrijven in steeds meer branches ermee aan de slag gaan. Zo zie je bijvoorbeeld een toenemende vraag vanuit payrollbedrijven waarin veel personeelsgegevens worden verwerkt, maar ook vanuit administratiekantoren, accountants, notarissen en advocaten. Dit soort branches heeft natuurlijk al met veel specifieke wet- en regelgeving en normeringen te maken, maar ook in deze branches worden informatiebeveiliging in het algemeen en privacy in het bijzonder steeds belangrijker.

Niet alleen door ontwikkelingen in wet- en regelgeving komt informatiebeveiliging in steeds meer branches onder de aandacht. De noodzaak wordt mede veroorzaakt door wederom de steeds hogere eisen van opdrachtgevers. Organisaties waarin veel gevoelige informatie aanwezig is komen straks niet meer weg met het argument dat ze een IT-leverancier hebben die hun informatiebeveiligingszaken regelt en in het bezit is van een ISO 27001 certificering. Opdrachtgevers verwachten steeds vaker van hun leveranciers dat deze zelf in het bezit zijn van dergelijke certificeringen en daarmee ook voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

Specifieke normeringen en behoefte aan outsourcing

Door toenemende regulering en diverse marktontwikkelingen zie je dat er steeds meer normeringen bijkomen. Iets wat naar mijn verwachting in 2019 ook verder door zal zetten. Zo is er bijvoorbeeld een ISO 9001 normering specifiek voor arbodiensten en is er onlangs een normering tot stand gekomen met betrekking tot ‘the Internet of Things’ (IoT). Dat laatste hangt ook weer samen met een andere ontwikkeling, namelijk robotisering. Om dat te kunnen reguleren zijn er nu al zoveel normeringen ontwikkeld. Als je alleen al daarnaar kijkt, dan kun je wel stellen dat we nog maar aan het begin staan van het informatiebeveiligingstijdperk. Dat zal zich de komende jaren steeds verder uit gaan breiden in de vorm van normeringen, maar ook naar allerlei andere branches toe.

Tip! Lees ook uit deze blogserie: 2019: Scenario voor digitalisering, globalisering, schaalbaarheid, informatiebeveiliging en cybersecurity’.

Doordat er volop ontwikkeling is in (specifieke) normeringen, wordt het voor organisaties steeds lastiger om bij te blijven. Zowel qua kennis als qua implementatie en ontwikkeling. Het wordt steeds moeilijker om dat allemaal in huis te halen. Je ziet daarom dat er steeds meer outsourcing plaatsvindt voor dit soort activiteiten. Door outsourcing kunnen bedrijven zich blijven focussen op hun corebusiness, terwijl een externe partij hen ontzorgt op het gebied van normeringen, wet- en regelgeving en het daarmee compliant blijven.

Behoefte aan (digitale) kennis neemt toe

Tot slot is er door de toenemende regulering meer behoefte aan kennis en kunde binnen organisaties. Mensen binnen organisaties moeten van steeds meer zaken op de hoogte zijn en mee in steeds sneller gaande ontwikkelingen. Daardoor stijgt de vraag naar opleidingen en trainingen. Een trend die je daarin ziet is dat men meer en meer digitaal wil leren en ontwikkelen (e-learning). Het digitaal beschikbaar hebben van de juiste informatie wordt de komende jaren daarom steeds belangrijker.

Overigens leidt de toenemende behoefte aan kennis en kunde niet enkel en alleen tot het volgen van opleidingen en trainingen. De theorie kennen is weliswaar belangrijk, maar om zaken binnen je organisatie daadwerkelijk te kunnen borgen en blijven verbeteren is meer nodig. Neem bijvoorbeeld het thema veiligheid. Het is goed dat medewerkers in bezit zijn van de benodigde certificeringen, maar wanneer je veiligheid wilt borgen en naar een hoger niveau wilt tillen binnen je organisatie dan vraagt dat om gedragsveranderingen en een andere manier van werken. Ook daar moet je als bedrijf weer op kunnen inspelen.

Tip! Lees ook uit deze blogserie: ‘In 2019 meer aandacht voor veiligheidsbewustzijn bij bedrijven en medewerkers.

Kom in contact!

Wil je met ons meedenken, heb je een heel ander beeld of heb je een expertise die goed past bij onze adviestrajecten? Neem dan contact met ons op.

NEEM CONTACT OP

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl