ISO 22000 certificering

ISO 22000 certificering2023-07-25T13:28:25+02:00
Voedselveiligheid

Een ISO 22000 certificaat behalen?

Het is ontzettende belangrijk dat organisaties die in de voedingsmiddelensector actief zijn, ondanks dat ze niet zelf produceren, zorgdragen voor levensmiddelen en producten die de gezondheid en veiligheid van de consument niet in gevaar brengt. Om voedselveiligheid op de juiste wijze te beheersen, zijn er, logischerwijs, steeds meer regels en richtlijnen waaraan organisaties dienen te voldoen. Een snelgroeiende norm voor voedselveiligheid is ISO 22000. Deze internationaal geaccepteerde norm wordt steeds vaker gevraagd door opdrachtgevers en ook steeds meer gebruikt om processen binnen een organisatie te optimaliseren.

Wil je aan de slag met ISO 22000 voor voedselveiligheid? En/of heb je behoefte aan ondersteuning op weg naar een ISO 22000 certificering? Dan ben je aan het goede adres. Met advies, opleiding én outsourcing zijn wij de partner in certificeren!

ISO 22000 certificeren? Passend advies met oog voor praktijk en resultaat!

In onze aanpak nemen wij niet de norm, maar jouw organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze analyseren wij processen en optimaliseren deze conform de ISO 22000 richtlijnen. Met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de organisatie tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor jouw organisatie.

Interesse in een adviestraject voor ISO 22000?

Vraag een vrijblijvende offerte op maat aan!

VRAAG OFFERTE AAN


Wat is ISO 22000:2018?

ISO 22000 (officieel NEN-EN-ISO 2200:2018 nl) is de internationaal geaccepteerde norm voor voedselveiligheid en geeft richtlijnen over het procesmatig inrichten van voedselveiligheid. Met een ISO 22000 certificaat toon je aan dat je aan de eisen en wensen van je relevante stakeholders en aan de geldende wet- en regelgeving voldoet.

In 2018 is de nieuwe ISO 22000 norm uitgekomen, vandaar de benaming ISO 22000:2018.  Onze adviseurs maken bij een ISO 22000 traject gebruik van relevante inzichten uit deze norm. De ISO 22000 norm gaat, net als alle andere normen van de nieuwe generatie, uit van jouw organisatie en kijkt naar de context waarin je als organisatie functioneert. Op basis van die context leg je zaken vervolgens vast in een managementsysteem.

Naast ISO 22000 is er ook FSSC 22000. Meer weten over deze norm? Bekijk dan de FSSC 22000 adviespagina.

Ons ISO 22000 managementsysteem

Het ISO 22000 managementsysteem wordt ook wel een voedselveiligheidssysteem genoemd. Ons uitgangspunt bij het behalen van een ISO 22000 certificering is jouw organisatie. Dit zie je terug in onze werkwijze en in ons managementsysteem. Het managementsysteem is namelijk niet gebaseerd op een ISO norm of de High Level Structure (HLS), maar op een bedrijfskundige indeling van processen binnen je organisatie.

Benieuwd naar ons managementsysteem: Download dan vrijblijvend een impressie van ons managementsysteem.

Op deze wijze biedt het een praktische en overzichtelijke structuur om relevante zaken vast te leggen die voor jouw organisatie belangrijk zijn. Dit kan een ISO norm zijn, maar ook andere certificaten (zoals bijvoorbeeld ISO 9001) en interne afspraken. Het managementsysteem wordt gebouwd zoals jij dat wilt en in de systemen/software waarmee jij binnen je organisatie prettig werkt (bijvoorbeeld MS Word, MS Teams, AFAS, Sharepoint etc.). Een managementsysteem is immers bedoeld om mee te werken. Op die manier is het systeem niet leidend, maar ondersteunend aan je organisatie en bedrijfsdoelen. Zo biedt het jouw organisatie echt toegevoegde waarde!

De voordelen van ISO 22000

Wanneer je een ISO 22000 certificering behaalt, dan geeft dat je de zekerheid dat je voldoet aan voedselveiligheid. Naast dat gegeven, zijn er nog een aantal andere voordelen die een ISO 22000 certificering met zich meebrengt. We zetten ze voor je op een rijtje:

 • Het certificaat heeft commerciële waarde;
 • Je voldoet aan geldende wet- en regelgeving;
 • Je toont aan een professionele organisatie te zijn;
 • Je onderscheidt je van je concurrenten;
 • Vanuit de context en doelstellingen van je organisatie kun je inspelen op interne en externe risico’s en kansen;
 • Je blijft je organisatie continu verbeteren.

Eisen voor ISO 22000 certificering

Wat betekent ISO 22000 nu voor je organisatie? Wat moet je in de praktijk allemaal gaan inregelen? Hieronder een beknopte opsomming van een aantal zaken waar je aan moet denken:

 • Je gaat aan de slag met het uitvoeren van een contextanalyse;
 • Je gaat een managementsysteem voor voedselveiligheid opzetten en borgt hierin allerlei procedures;
 • Je dient een basisvoorwaardenprogramma (prerequisite program) op te stellen aan de hand van stroomschema’s en een gevarenanalyse (HACCP);
 • Er dient aantoonbare managementbetrokkenheid te zijn;
 • Je dient een voedselveiligheidsteamleider aan te wijzen, welke deel uitmaakt van je managementteam en voedselveiligheidsteam.

Integratie van voedselveiligheid in je hele organisatie conform ISO 22000 vraagt om behoorlijke commitment. Zowel van het top- en middenmanagement als van operationele medewerkers. Hoe groter de risico’s, hoe ingrijpender de maatregelen. Om het commitment van de organisatie vast te houden, werken onze specialisten altijd samen met medewerkers. Zo worden de vakkennis van de medewerkers en de deskundigheid van de consultant gecombineerd. Samenwerking levert immers het beste resultaat op voor de organisatie.

Onze projectaanpak

Voordat je organisatie het ISO 22000 certificaat ontvangt, gaat er nogal wat aan vooraf. De volgende stappen worden doorlopen:

 1. 0-meting: dit wordt gedaan tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Vaak is een uur al voldoende om een beeld te krijgen van de huidige situatie.
 2. Contextanalyse: we voeren een stakeholder- en risicoanalyse uit met als focus de voedselveiligheid.
 3. Opzetten HACCP, basisvoorwaarden en managementanalyse: Gezamenlijk stellen we een HACCP en basisvoorwaardenprogramma op. Op basis van relevante stakeholdereisen, risico’s en beheersmaatregelen bouwen we het managementsysteem verder op.
 4. Vaststellen beleidscyclus en continue-verbeterprocessen: het vaststellen van het proces van beleids- en doelstellingenbepaling en de vertaling ervan naar de organisatie. Hier hoort ook een voedselfraude analyse bij.
 5. Implementeren managementsysteem: het implementeren van het managementsysteem doen we daar waar nodig door middel van workshops/trainingen en andere activiteiten die je medewerkers bij het project betrekken.
 6. Interne audit: voordat je gaat certificeren voert onze adviseur de verplichte interne audit uit. Dit geldt als een laatste ‘check’ om zeker te weten dat je klaar bent om succesvol de audit te doorlopen.
 7. Certificering: de certificering wordt uitgevoerd door een onafhankelijke erkende certificerende instantie. Natuurlijk mogen wij dat niet doen (in dat geval opereren we namelijk niet onafhankelijk), maar we kunnen je wel adviseren over de diverse certificerende instanties.

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossing met focus op directe winst. Randzaken laten we voor wat ze zijn. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat voor jou, onze opdrachtgever. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig: we maken het niet moeilijker dan het is.

In onze aanpak nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Het gaat om de achterliggende gedachte van de norm. Voor ISO 22000 tillen we de interne organisatie naar een hoger niveau en maken we je bewust van de context van jouw organisatie om van daaruit te voldoen aan klanteisen- en wensen. Een succesvolle certificering is het resultaat.

Wat zeggen onze klanten over onze aanpak

Stork logo 2Wij hebben ervoor gekozen om met CertificeringsAdvies Nederland in zee te gaan, omdat dit een partner is die, met betrekking tot de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering, het meeste vertrouwen en deskundigheid uitstraalde.

Onze organisatie

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom werken we met een aantal branches waarin wij op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen uit ons vakgebied. Zo denken we proactief met je mee en adviseren we de beste oplossing. Voor voedselveiligheid en ISO 22000 ondersteunen we bij certificering door advies, opleiding en outsourcingsdiensten.

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding met betrekking tot adviesdiensten grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Jouw organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol. Eventueel ook mogelijk in combinatie met cursussen en trainingen voor jouw personeel.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Jouw organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Laatste blogs

Ga naar de bovenkant