Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)2023-05-11T10:03:08+02:00
RI&E

Een RI&E maken: verplicht vanuit de wet?!

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) maken heeft als doel om de gezondheid en veiligheid op de werkvloer te verbeteren, zodat de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Een RIE uitvoeren (of laten uitvoeren) is verplicht vanuit de wetgeving. Ben je benieuwd naar wat dit betekent voor je organisatie? Of wil je concreet een RIE opstellen? Dan ben je bij CertificeringsAdvies Nederland (CAN) aan het juiste adres. Wij helpen je graag verder bij het uitvoeren van een Arbo-RI&E of bij het behalen van een VCA-certificaat (met bijbehorende VGM-RI&E).

Ben je actief in de horeca-sector en heb je een brief ontvangen vanuit de Arbeidsinspectie omtrent de RI&E verplichting? Lees dan snel het artikel: RI&E horeca: verplicht en nu ook onder de aandacht van de Arbeidsinspectie!

Een RI&E opstellen: met oog voor praktijk en resultaat

In onze aanpak nemen wij niet de wet- en regelgeving, maar de organisatie als uitgangspunt. Op pragmatische wijze begeleiden we jouw organisatie bij een RI&E opstellen. Wanneer wij een RI&E opstellen, doen we dat altijd met oog voor praktijk en resultaat en altijd in samenwerking met jou en je collega’s. Jullie kennen de onderneming tenslotte het beste en alleen op die manier komen we tot het beste resultaat voor de organisatie!

Interesse in het laten uitvoeren van een RI&E voor jouw bedrijf?

Vraag een vrijblijvende offerte op maat aan!

VRAAG OFFERTE AAN

Diensten rondom RI&E

CertificeringsAdvies Nederland is de partner in certificeren en ondersteunt mensen en organisaties in hun ontwikkeling. In onze aanpak nemen wij daarom niet de RI&E, maar jouw organisatie als uitgangspunt. Binnen onze dienstverlening op het gebied van Arbo & Veiligheid en specifiek rondom RI&E bieden we een breed scala aan producten en mogelijkheden:


We stemmen onze diensten en begeleiding af op jouw wensen. Wil je aan de slag met een RI&E of een daaraan gerelateerd product, maar weet je niet goed waar je moet starten? Of wil je juist eens sparren over de mogelijkheden? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag op weg!

Onze RI&E en veiligheid specialisten

Stijn Sestig

Stijn Sestig
Adviseur

Rob Enzlin

Rob Enzlin
Adviseur

Martijn Jonkers

Martijn Jonkers
Adviseur

Jeffrey Hekelaar

Jeffrey Hekelaar
Salesmanager

Rico van den Beemt

Rico van den Beemt
Salesmanager

Alles lezen over de RI&E? Download dan vrijblijvend onze handige ‘RI&E informatiegids’.

DOWNLOAD WHITEPAPER

1. Wat is RI&E

Wat is een RI&E? De afkorting RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Binnen een onderneming is het van belang dat er gezond en veilig gewerkt wordt. Vanuit de wetgeving is het daarom voor ieder bedrijf met personeel in dienst verplicht om een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen. Een RI&E maken zorgt ervoor dat je een handig hulpmiddel hebt waarmee je risico’s in kaart brengt en maatregelen inregelt om de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

Wie maakt een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie?

Wie maakt dan de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie? Dat is een goede vraag, waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. Kijk allereerst of je een RI&E opstellen in huis gaat doen of (deels) uitbesteedt aan een externe partner.

Hoe dan ook, het is altijd handig om een eindverantwoordelijke binnen je organisatie aan te wijzen voor de RI&E die als het ware de kar gaat trekken. Dat kan uiteraard in overleg/samenwerking met anderen. Zorg er daarnaast ook altijd voor dat je preventiemedewerker up-to-date is van zijn/haar verantwoordelijkheden. Wanneer je zelf niet over de juiste kennis beschikt, zorg er dan voor dat je preventiemedewerker de mogelijkheid krijgt om de juiste kennis in te winnen door bijvoorbeeld een training te volgen.

2. Is een RI&E verplicht?

Is een RI&E verplicht? Het antwoord is ja. Een RI&E is verplicht voor vrijwel iedere organisatie. Behalve wanneer je ZZP’er bent en daarbij geen gebruik maakt van hulpkrachten, stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers etc. Zodra je als bedrijf meer dan 1 werknemer in dienst hebt of, zoals de wet beschrijft, ‘gezag voert over werknemers, is een RI&E verplicht.

De risico- inventarisatie en evaluatie is dus verplicht voor iedere werkgever met personeel in dienst, ongeacht de grootte van het bedrijf. Een verplicht onderdeel bij het opstellen van een RI&E is het plan van aanpak. Dat staat zo omschreven in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Kleine bedrijven waarbij de medewerkers samen minder dan 40 uur in de week werken kunnen ter vervanging ook gebruik maken van de ‘Checklist Gezondheidsrisico’s’.

Meer lezen over de verplichting van een RI&E? Lees dan: ‘Is een RI&E verplicht’

3. RI&E checklist

Is er een RI&E checklist beschikbaar? Nou in min of meerdere mate wel. Vanuit de overheid is in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arbo-regeling vastgelegd welke mate van bescherming werkgevers dienen te bieden aan werkgevers op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Om de verplichtingen die vanuit de wet zijn vastgelegd te kunnen naleven, is het zaak dat je als bedrijf een arbobeleid voert. Arbobeleid is het beleid dat een werkgever voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daardoor worden de risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid zoveel mogelijk beperkt. Een risico-inventarisatie en evaluatie is een verplicht onderdeel dat in het Arbobeleid dient te worden opgenomen.

Een arbobeleid omvat o.a. de volgende onderdelen:

 • Een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • Arbodienst of bedrijfsarts
 • Preventiemedewerker
 • Bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Voorlichting
 • Arbodeskundige
 • PAGO

Wil je een concreet Risico inventarisatie en evaluatie voorbeeld? Neem dan gerust contact met ons op. Wij geven je graag wat inzicht met behulp van een RI&E voorbeeld.

4. RI&E kosten

Wat gaat de RI&E kosten? Ons antwoord: dat hangt ervan af! De exacte risico inventarisatie kosten hangen namelijk af van jouw situatie:

 • Hoe groot is je organisatie?
 • Hoeveel vestigingen heb je landelijk?
 • In welke branche ben je actief?
 • Waar heb je behoefte aan? Complete begeleiding of juist coachend advies.

Er zijn nu eenmaal organisaties die te maken hebben met veel risico’s en dus is er dan ook meer tijd nodig voor een RI&E opstellen dan bijvoorbeeld voor een organisatie met een laag risicoprofiel. Vervolgens kun je dan als organisatie ook nog kiezen om alleen adviserend ondersteund te worden of het hele opstellen van de risico inventarisatie en evaluatie uit handen te geven. Zoals je jezelf kunt voorstellen hangt daar een ander kostenplaatje aan. De exacte kosten RI&E voor jouw organisatie hangen dus af van jouw situatie.

Lees verder over de kosten van een RI&E!

5. Stappenplan RI&E

Wat is het stappenplan RI&E? Het doel van de RI&E is om de aandachtspunten met betrekking tot gezondheid en veiligheid op de werkvloer in kaart te brengen. Van daaruit worden actiepunten opgesteld. Deze actiepunten worden vastgelegd in een Plan van Aanpak. Dat is een overzichtelijk document met concrete acties en bijbehorende prioriteit.

Hieronder een globaal RI&E stappenplan:

 1. Voorbereiding
  a. Wie is verantwoordelijk
  b. Wie voert de RIE uit
  c. Welke instrumenten gebruik je
 2. Inventarisatie
 3. Evaluatie
 4. Opstellen plan van aanpak
 5. Toetsing
 6. Uitvoering en rapportage
 7. Aanpassing RI&E

6. RI&E toetsen

In bepaalde gevallen ben je als organisatie verplicht om de RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige. Dat kan bijvoorbeeld een bedrijfsarts of veiligheidskundige zijn. Wanneer moet je een RIE toetsen?

 • Sommige branches hanteren een erkende branche RI&E. Wanneer je als bedrijf gebruik maakt van een branche RI&E en je hebt maximaal 25 mensen in dienst, dan is het niet verplicht om de RI&E te laten toetsen.
 • Wanneer je bedrijf groter is dan 25 medewerkers, dan is het wel verplicht om de RI&E te laten toetsen door een externe deskundige.

7. RI&E laten opstellen

Vaak heerst het beeld dat de RI&E zelf uitvoeren kosten bespaart. In principe een logische gedachte omdat je geen externe partij hoeft in te schakelen. Wat dan vaak vergeten wordt is dat je er zelf meer tijd, en dus geld, aan kwijt bent. Daarnaast is het grote nadeel van een eigengemaakt RI&E instrument, dat je iemand moet vinden die het instrument wil toetsen. Wanneer een kerndeskundige jouw eigen instrument moet toetsen, moet deze zich wel ‘veilig’ voelen om dat te doen. Gaat er namelijk iets mis, dan komt de inspectie SZW naar de toetser toe en kan hij/zij uit het register worden gehaald.

Wanneer je de RI&E laten opstellen uitbesteedt, aan bijvoorbeeld CertificeringsAdvies Nederland, dan nemen we jouw organisatie als uitganspunt om van daaruit te voldoen aan klanteisen en -wensen. In ons geval hebben we een eigen RI&E instrument, samen met een deskundige, opgesteld. Dat houdt dus ook in dat we altijd dezelfde toetser gebruiken voor onze RI&E’s.

Een ‘standaard’ nadeel dat vaak wordt genoemd bij het uitbesteden van de RI&E is dat het geld kost. En dat is ook zo. Maar zoals eerder in dit artikel al naar voren kwam, bespaart het je uiteindelijk ook zelf tijd. Dat is dus een afweging die je zelf dient te maken. Daarnaast kan het ook lastig zijn voor een externe partij om draagvlak te creëren binnen je organisatie. Hiervoor kan een Health & Safety Officer as a Service als een mooie oplossing dienen!

Klanten aan het woord

Bram Peperzak, operationeel directeur KiesZon“Samen met CertificeringsAdvies Nederland zijn er al veel zaken opgezet op het gebied van veiligheid. Zo is er een verbeterde versie van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie gemaakt, wordt er gemonitord en ondersteund bij het maken van procedures en processen, zitten er controles op veiligheidsplannen en neemt CertificeringsAdvies Nederland de werkplekinspecties voor haar rekening. Verder is er in samenwerking met CertificeringsAdvies Nederland binnen KiesZon een eigen BHV-organisatie opgezet en worden er diverse trainingen verzorgd. En dat alles naar tevredenheid!” – Bekijk de hele KiesZon klantcase.

8. Voordelen RI&E opstellen

Een RI&E laten opstellen heeft een heleboel voordelen voor jouw organisatie:

 • Je voldoet aan de wettelijke richtlijnen
 • Je krijgt inzicht in de gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen je organisatie
 • Aan de hand van een praktisch Plan van Aanpak kun je actie ondernemen
 • Minder ziekteverzuim en ongevallen, wat leidt tot kostenbesparing
 • Een relatief lage investering in vergelijking met het riskeren van boetes van Inspectie SZW

Bekijk de toelichting van alle voordelen in het blogartikel!

9. RI&E hoe vaak?

Regelmatig wordt de vraag gesteld: een RI&E, hoe vaak moet je die updaten? Artikel 5 van de Arbowet geeft niet aan hoe vaak dat een RI&E dient te worden geactualiseerd. Het antwoord op deze vraag is dan ook niet eenduidig: een RI&E moet worden veranderd als er iets verandert binnen de organisatie wat ervoor zorgt dat de risico’s veranderen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een verbouwing binnen het bedrijf;
 • Een verhuizing van het bedrijf;
 • Een reorganisatie of een fusie;
 • Een wijziging in de wetgeving;
 • Aanschaf van nieuwe machines of systemen;
 • Verandering in arbeidsprocessen en andere functies/werkzaamheden.

Kortom, zodra er wijzigingen met betrekking tot veiligheid zijn in de organisatie of zaken veranderen die impact hebben op de veiligheid binnen de organisatie, is het verstandig om de RI&E aan te passen zodat deze weer aansluit bij de praktijk.

Op basis van de jaarlijkse rapportage wordt het plan van aanpak waar nodig bijgesteld. Het verbeteren van de veiligheid en gezondheid binnen je organisatie is tenslotte een continu proces. Check dus of je RI&E nog voldoet aan je huidige situatie. Deze aangepaste versie is de versie waar vervolgens weer mee gewerkt gaat worden.

Klanten aan het woord

Martijn Gerrits: “Rob, de adviseur van CAN was kordaat en slagvaardig en vrij direct, daar houden we van! Hij draaide nergens omheen, daarom wisten we precies waar we aan toe waren. En niet zonder resultaat; na 2,5 maand hebben we het VCA* certificaat behaald.

Met het behalen van het VCA* certificaat, inclusief VGM-RIE, kunnen we vanaf nu de veiligheid binnen het bedrijf aantonen aan onze opdrachtgevers. Daarnaast heeft het thema veiligheidsbewustzijn nog meer aandacht gekregen binnen onze organisatie na het behalen van het certificaat.” – Bekijk de hele klantcase van CelektRon.

Martijn Gerrtis, Teamleider Projecten

10. Wijzigingen RI&E 2022

Op 24 maart 2022 maakte de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid middels een publicatie in de Staatscourant (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegengeid, 2022) bekend dat er wijzigingen plaats gaan vinden in de persoonscertificering van de (arbo)kerndeskundigen. Vanwege deze wijziging worden er tevens nieuwe eisen gesteld aan de toetsing van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

Meer lezen? Check het artikel ‘Wijzigingen binnen de toetsing van de RI&E op komst’

Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Laatste blogs

Ga naar de bovenkant